Transmission – empowering a new generation by partnering in mission

  • Projektnummer CKU-23-D-05
  • Bevillingshaver Acts Mission (tidligere Apostolsk Kirkes Mission)
  • Partner Global Children Uganda
  • Land Uganda

Vi sætter mission og udviklingsarbejde på dagsordenen med en partnerkonference, der samler vores syd-partnere, udsendte missionærer og ledere af missionsprojekter for at styrke fællesskab, sunde værdier og fælles retning for arbejdet. Temaet er ”Transmission – empowering a new generation by partnering in mission”, og vi ønsker at udforske, hvordan næste generation såvel i Apostolsk Kirkes bagland i Danmark som i Syd kan blive involveret i mission og udviklingsarbejde. Samtidig ønsker vi at styrke og udvikle relationerne mellem partnere i Nord og i Syd og sætte nye konkrete mål for samarbejdet gennem træning i værdierne om forskellighed og ligeværdighed fra CKU’s partnerskabspolitik. Dette vil vi sammen med det nye fokus på involvering af unge søge at indarbejde, når de involverede opdaterer deres partnerskabsaftaler. Vi vil også styrke fællesskabet og sparringen mellem AKM’s projektledere, missionærer og partnere i Syd.

Info

Periode 30/09/2023 – 29/06/2024

Bevilling 99.500,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori D - Partnerskabsaktiviteter

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred