Dawe Sarar-Nensabo Enhancing Communities’ Livelihood Resilience Program (DN-ECLRP)

  • Projektnummer CKU-23-F-01
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)
  • Land Ethiopien

Dawe Sarar-NensaboEnhancing Communities' LivelihoodResilience Program (DN-ECLRP) er en fortsættelse af NCLCEP (CKU-21-A-02) og skal bidrage positivt til levebrød og sundhedssikkerhed for målgruppensamt deres modstandsdygtighed over for chok, stress og menneskerettighedskrænkelser i indsatsområderne i fire lokalsamfund i både West Arsi Zone og East Bale Zone. De specifikke mål er,forbedring afmålgruppensmodstandskraft ang. deres levebrød og af kvinder/pigers socioøkonomiske status. Programmet vil nå ud til målgruppen gennem aktiviteter vedr. mad og ernæring, bevarelse af naturressourcer, ligestilling mellem kønnene og kvinders empowermentsamt beskyttelse af pigers rettigheder. Direkte og indirekte støttemodtagere er hhv. 30, 389 personer (17039M / 13,350K) og 30,000 (15000 M og 15,000 K). Udsatte grupper såsom forældreløse børn, piger og kvinder, fattige kvindelige eneforsørgere, mennesker med særlige behov, småbønder og minoritetsgrupper er primær målgruppe.

Info

Periode 30/06/2023 – 29/06/2026

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 10. Mindre ulighed
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
  • 17. Partnerskab for fred