Making the Leeward green again: Mobilising Communities in Likamba Area for Livelihood Improvement and Resilience phase 2

  • Projektnummer CKU-23-A-03
  • Bevillingshaver Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
  • Partner RECODA, Research, Community and Organisational Development Associates
  • Land Tanzania

Dette projektforslag er fase to af PULS og RECODA’s Rural Integrated Participatory Agricultural Transformation (RIPAT)-projekt blandt semi-fastboende masaier vest for Arusha, Tanzania (CKU 17-A-06). Projektet har opbygget RIPAT-grupper, der arbejder med opsparing og lån samt klimaintelligent landbrugsudvikling i de tørkeramte bjergområder. Denne fase sigter på at uddanne såkaldte lead farmers, udvalgt fra gruppernes egen midte, der igen kan forme nye RIPAT-grupper i nabolandsbyerne. Dertil går projektet det yderligere skridt at forme en sammenslutning farmer association ) af de eksisterende og opkommende RIPAT-grupper for dermed at forme en egentlig andelsforening, der sammen med formelle, uformelle og religiøse ledere kan udbrede metoder og være en stemme for småbønderne. PULS’ og CKU’s monitoreringsrejse i maj 2022 pegede på gruppernes ønske om at gå det skridt videre. Monitoreringsrejsen pegede yderligere på, at klimaforandringerne mere end nogensinde tilsiger en tilpasning af landbruget til den nye tørkeplagede vejrsituation.

Info

Periode 31/12/2023 – 30/12/2026

Bevilling 979.983,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 13. Klimaindsats