Sustainable livelihoods and financial inclusion project for vulnerable youth in Lira City, Northern Uganda.

  • Projektnummer CKU-23-B-07
  • Bevillingshaver Acts Mission (tidligere Apostolsk Kirkes Mission)
  • Partner Global Children Uganda
  • Land Uganda

Dette projekts formål er, at styrke udsatte unges kapacitet, så de kan blive selvforsørgende. Vores primære målgruppe er de 400 unge. Vi forventer at den sekundære målgruppen vil nå ud til 1.600 yderligere, via de unges interaktion i lokalsamfundet som rollemodeller. Projekts aktiviteter er bygget op om vidensdeling og praktisk undervisning i godt landmandskab, hygiejne, sund kost, praktisk håndværk/iværksætteri. Manglende viden indenfor disse emner er med til at holde vores målgruppe bundet i fattigdom og sygdomme. Gennem Global Children Ugandas undervisnig i økonomihåndtering og etablering af VSLA grupper, vil målgruppens kapacitet blive styrket og giver dem mulighed for at advokere for deres rettigheder. GCU samarbejder tæt med de lokale myndigheder og inddrager dem i workshops sammen med de unge. Dette er en vigtig del af projektets advocacy strategi hvor RBA metoden er en del af hver kapacitetsopbyggende aktivitet.

Info

Periode 31/12/2023 – 30/12/2025

Bevilling 583.238,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst