Andre støttemuligheder

Genbrug til Syd

CKU varetager renoverings- og forsendelsesbevillingen – også kaldet Genbrug til Syd (GTS), som finansieres af Udenrigsministeriet og yder økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene.

GTS’s puljeordning giver en række muligheder for at søge støtte til det praktiske arbejde, med at indsamle og sende brugt udstyr til lokale partnere i udviklingslandene. Det er også muligt at få tilskud til opfølgende arbejde såsom oplysningsaktiviteter i Danmark og projektrejser i modtagerlandet.

Det overordnede formål med GTS er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene. For at det udsendte udstyr kan blive til gavn for så mange som muligt, er det et krav, at man samarbejder med en lokal partner, der er folkeligt forankret og har opbakning i modtagerlandet.

Den lokale partner kan enten være en lokal institution eller en civilsamfundsorganisation. Forudsætningen for at modtage støtte via GTS er, at den lokale partner har et dokumenteret behov for relevant udstyr og at den danske organisation også støtter den lokale partners kapacitet til at udføre udviklingsarbejde. Størrelsen på det tilskud, som man kan få, afhænger af forsendelsesprojektet og transportomkostningerne i det land, som man vil sende udstyret til.

Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk

CISU

CISU (Civilsamfund i Udvikling) er en sammenslutning af 280+ folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter

CISU administrerer Civilsamfundspuljen – en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i Syd. Civilsamfundspuljen bliver administreret af CISU, men det er ikke nødvendigt at være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte. CISU giver støtte til forskellige typer af indsatser. Læs mere om de forskellige støttemuligheder igennem Civilsamfundspuljen her.

CISU administrerer ligeledes Den Danske Nødhjælpspulje (DERF). Denne nødhjælpspulje kan søges til humanitære nødhjælpsprojekter. Læs mere om DERF her.

Støtte til udsendte medarbejdere

Skolepenge

Udenrigsministeriet refunderer delvist udgifter til skolepenge for børn af danske medarbejdere i udlandet. Det drejer sig om NGO-medarbejdere, der er udsendt til humanitært og udviklingsmæssigt arbejde. Alle organisationer, der opfylder betingelserne, kan ansøge.

CKU administrerer disse tilskud – også for organisationer, som ikke er medlemmer. Foruden refusion af skolepenge kan der gives tilskud til dækning af børns hjemrejseudgifter fra skolen.

Nedenfor findes retningslinjer og formater vedr. refusion af skolepenge: