CKU-puljen

Den overordnede ramme for støtte fra CKU-puljen er Danidas udviklingspolitiske strategi 2021-2025: ”Fælles om Verden”, der er retningslinje for den del af den danske udviklingsbistand, der går via ikke-statslige organisationer. Politikkens overordnede formål er at tage kampen op mod ulighed og fattigdom, forebygge konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og irregulær migration og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne.

Gennem CKU-puljen kan CKU’s medlemsorganisationer være med til at styrke kirkelige aktører i Syd til at tage deres diakonale ansvar op og indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund.

Hvem kan søge støtte fra den ordinære CKU-pulje?

  • Den danske ansøgerorganisation skal være medlem af CKU.
  • Der skal have været et aktivt partnerskab i mindst to år mellem medlemsorganisationen og dennes partner.
  • Partneren skal have den nødvendige kapacitet til at gennemføre og monitorere udviklingsindsatsen.
  • Der gives kun støtte til DAC- lande (Development Aid Countries) opført på OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)s officielle liste for det pågældende år. Se den aktuelle liste her.

Ansøgningsfrister

For ansøgninger under 200.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen for ansøgninger med et budget over 200.000 kr. til ToRF-vinduet er d. 18. april og 15. oktober kl 23.59.

I menuen til højre kan du finde relevante vejledningsdokumenter, ansøgningsformater og dokumenter til brug for projektimplementeringen.