Lande, der kan modtage støtte

Der kan søges om støtte til projekter og aktiviteter i alle lande på DAC’s liste over udviklingslande inkl. lande i den øvre og lave mellem-indkomstkategori. 

Indsatserne skal være fattigdomsbekæmpende og målrettes marginaliserede grupper fx fattigdomslommer. Overordnet gælder det, at jo mere velstående modtagerlandet er, jo mere vil der i vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at indsatsen kommer de allerfattigste og/eller marginaliserede målgrupper til gode, samt at indsatsen har en katalyserende effekt, så de ansvarlige myndigheder selv kan løfte indsatsen på længere sigt.