Lande, der kan modtage støtte

Der kan søges om støtte til projekter og aktiviteter i alle lande på DAC’s liste over udviklingslande inkl. lande i den øvre og lave mellemindkomst-kategori med særligt fokus på lande, hvor der er alvorlige aktuelle eller potentielle krænkelser af tros- og religionsfriheden.

Indsatserne skal målrettes særligt marginaliserede grupper. Overordnet gælder det, at jo mere velstående modtagerlandet er, jo mere vil der i vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at indsatsen kommer de mest marginaliserede, herunder fattige, undertrykte, diskriminerede og forfulgte målgrupper til gode.