ToRF støttemuligheder

Overordnet giver CKU-puljens ToRF-vindue mulighed for støtte på to områder: 

 • Projekter: Langsigtede indsatser til fremme af ToRF (op til 3.000.000 kr.), samt mindre projekter (op til 500.000 kr.), og akutte indsatser (op til 200.000 kr.). Det er en forudsætning, at det ansøgte engagement enten vedrører nye projekter eller nye ToRF-aktiviteter i eksisterende projekter. Ansøgninger vil blive screenet for at sikre, at der ikke søges om tilførsel af yderligere midler til projekter allerede finansieret af andre puljer.
 • Aktiviteter: kan bl.a. være netværksarbejde, forundersøgelser, kapacitetsudvikling, oplysningsaktiviteter eller aktiviteter, der styrker partnerskabet. Beløb: 50.000-100.000 kr.

Læs mere om de enkelte støttemuligheder i menuen til højre, hvor du også kan downloade ansøgningsskemaer og vejledninger.

CKU-puljens ToRF-vindue støtter:

 • Udgifter til aktiviteter og lokale lønninger i forbindelse med projektet
 • Investeringer, som er nødvendige for at gennemføre projektet
 • Lokale partneres administration i forbindelse med indsatsen
 • Revision
 • Projektrejse
 • Delfinansiering af projekter med økonomisk tilsagn fra andre donorer – kræver godkendelse af samlet budget og finansieringsplaner
 • Akutte indsatser

CKU-puljens ToRF-vindue støtter ikke: 

 • Opbygning af parallelstrukturer
 • Isolerede udstyrsleverancer, biler, bygninger og grunde
 • Driftsomkostninger – dog gives støtte til opstart af nye aktiviteter i forbindelse med et projekt. Omkostningerne skal normalt reduceres i projektperioden
 • Identifikation af internationale samarbejds- partnere
 • Indsatser med helt eller delvist mål om at fremme en særlig tro eller overbevisning eller sprede et partipolitisk budskab
 • Projekter, der udelukkende kommer medlemmer af ét trossamfund til gode
 • Nødhjælp