Se flere kontaktoplysninger

CKU’s sekretariat modtager ansøgningen og tjekker, om formalia er overholdt. Der kvitteres med sagsnummer og forventet behandlingstid.

Ansøgninger under 200.000 kr. behandles af en CKU-projektkonsulent, som udarbejder en indstilling til CKU’s sekretariatschef. Denne afgør, om ansøgningen godkendes eller afslås. Dog vurderes ansøgninger vedr. akutte indsatser i fællesskab med formanden for bevillingsudvalget.

Ansøgninger over 200.000 kr. vurderes af to eksterne faglige panelister med ekspertise inden for tros- og religionsfrihed samt én CKU-konsulent, som udarbejder en fælles indstilling til CKU’s bevillingsudvalg.

Bevillingsudvalget har mindst fem medlemmer, som udpeges af CKU’s bestyrelse efter indstilling fra

CKU’s sekretariat:

›› to medlemmer af CKU’s bestyrelse, som sikrer den faglige forståelse for tro og religions rolle i udviklingsarbejdet.

›› tre-fem eksterne medlemmer, som har relevante erfaringer fra andre ikke-statslige danske udviklingsorganisationer eller anden faglig erfaring med udviklingsprojekter gennemført af civilsamfundsorganisationer.

Vurderingen af ansøgninger over 200.000 kr. baseres på de kriterier, som er nævnt på (LINK TIL VURDERINGSKRITERIERNE) hvor kravene afstemmes i relation til både størrelse og type af indsats. Der gives 1-4 point indenfor hvert vurderingskriterie, så et projekt maksimalt kan opnå 28 point.

Bevillingsudvalget fastlægger den endelige pointgivning og afhængigt af, hvor mange midler der er til rådighed i ToRF-vinduet, bevilges de højest scorede projekter.

Mulige svar fra Bevillingsudvalget:

›› støtteværdigt og bevilget, evt. med gode råd.

›› støtteværdigt og bevilget med betingelser.

›› støtteværdigt, men ikke bevilget. Evt. med gode råd.

›› ikke støtteværdigt, evt. med gode råd.

Bevillingsudvalget informerer sekretariatet om afgørelsen, hvorefter svaret videreformidles til den danske organisation. Ved bevilling modtager partnerne et bekræftelsesbrev sammen med en underskrevet kontrakt, som indikerer det godkendte beløb, projektperiode, budget samt evt. betingelser for bevillingen.

Yderligere oplysninger kontakt CKU’s sekretariat