Vurderingskriterier

Ved alle projektansøgninger sker der en samlet vurdering ud fra følgende syv kriterier:

  1. Den danske organisation, den lokale partnerorganisation og samarbejdet imellem dem.
  2. Forberedelsen af indsatsen.
  3. Målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen.
  4. Mål, strategi, sammenhæng og gennemførelse.
  5. Indsatsens udfasning og bæredygtighed.
  6. Indsatsens omkostningseffektivitet.
  7. Sammenhængen med Regeringen og Udenrigsministeriets gældende strategier og prioriteringer i forhold til tros- og religionsfrihed.

Desuden indgår der to generelle vurderingsprincipper:

  • 1. Helhedsvurdering af ansøgningen

Svage underpunkter kan opvejes af stærke, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af indsatser. 

  • 2. Større beløb medfører skærpet vurdering

Jo større beløb, der ansøges om, jo højere krav. Kravene stiger i takt med det samlede budget og med det ansøgte beløb.