Støttemuligheder

Overordnet giver CKU-puljen mulighed for støtte på fire områder: 

 • Projekter: Kan fx være i relation til sundhed, uddannelse, børne- og kvinderettigheder. Beløb: Op til 1.000.000 kr
 • Aktiviteter: Kan bl.a. være netværksarbejde, forundersøgelser, kapacitetsudvikling, oplysningsaktiviteter eller aktiviteter, der styrker partnerskabet. Beløb: 50.000-100.000 
 • Personeludsendelse: Der kan gives støtte til udsendelse af en korttidskonsulent eller rådgiver. Beløb: Op til 750.000 kr.
 • Understøttende aktiviteter: Medlemsorganisationer har mulighed for uden ansøgningsproces at deltage i internationale læringsprojekter, som CKU implementerer.

Læs mere om de enkelte støttemuligheder i menuen til højre, hvor du også kan downloade ansøgningsskemaer og vejledninger.

CKU-puljen støtter:

 • Udgifter til aktiviteter og lokale lønninger i forbindelse med projektet
 • Investeringer, som er nødvendige for at gennemføre projektet
 • Lokale partneres administration i forbindelse med indsatsen
 • Revision
 • Projektrejse
 • Handicapkompensation
 • Delfinansiering af projekter med økonomisk tilsagn fra andre donorer – kræver godkendelse af samlet budget og finansieringsplaner

CKU-puljen støtter ikke:

 • Opbygning af parallelstrukturer
 • Isolerede udstyrsleverancer, biler, bygninger og grunde
 • Driftsomkostninger – dog gives støtte til opstart af nye aktiviteter i forbindelse med et projekt. Omkostningerne skal normalt reduceres i projektperioden
 • Identifikation af samarbejdspartnere i syd
 • Indsatser med helt eller delvist mål om at evangelisere eller sprede et partipolitisk budskab
 • Projekter, der udelukkende omfatter kirkemedlemmer
 • Nødhjælp