I spændingen mellem håb og håbløshed
Spedalskes rettigheder i Bangladesh forbedres
CKU SØGER BEVILLINGSUDVALGSMEDLEM MED SÆRLIG ERFARING INDEN FOR TROS- OG RELIGIONSFRIHED
I 2022 blev der ansøgt om i alt 64 bevillinger hos CKU
FINANSLOVEN 2023 ER ENDNU IKKE VEDTAGET