Bevillingsprocedure

CKU’s sekretariat modtager ansøgningen og tjekker, om formalia er overholdt. Der kvitteres med sags- nummer og forventet behandlingstid.

Ansøgninger under 200.000 kr. behandles af en CKU-projektkonsulent, som udarbejder en ind- stilling til CKU’s sekretariatschef. Denne afgør, om ansøgningen godkendes eller afslås.

Ansøgninger over 200.000 kr. vurderes af to eksterne faglige panelister samt én CKU-konsulent, som udarbejder en fælles indstilling til CKU’s bevillingsudvalg. Udvalget har i alt fem medlemmer, som udpeges af CKU’s bestyrelse efter indstilling fra sekretariatet:  

  • to medlemmer af CKU’s bestyrelse (og dermed med direkte kendskab til medlemsorganisationerne og internationalt udviklingsarbejde), som sikrer den faglige forståelse for kirkeligt udviklingssamarbejde  
  • tre eksterne medlemmer, som har relevante erfaringer fra andre ikke-statslige danske eller internationale udviklingsorganisationer eller anden faglig erfaring med udviklingsprojekter gennemført af civilsamfundsorganisationer. 

Vurderingen af ansøgningen baseres på de kriterierne beskrevet i retningslinjerne, hvor kravene afstemmes i relation til både størrelse og type af indsats. Der gives 1-4 point indenfor hvert vurderingskriterie, så et projekt maksimalt kan opnå 28 point. Bevillingsudvalget fastlægger den endelige pointgivning og afhængigt af, hvor mange midler der er til rådighed i ansøgningsrunden, bevilges de højest scorede projekter.

Mulige svar fra Bevillingsudvalget:

  • Støtteværdigt og Bevilget. Evt. med gode råd
  • Støtteværdigt og Bevilget med betingelser.
  • Støtteværdigt, men ikke bevilget. Evt. med gode råd
  • Ikke Støtteværdigt – evt. med gode råd

Bevillingsudvalget informerer sekretariatet om afgørelsen, hvorefter svaret videreformidles til medlemsorganisationen. Ved bevilling modtager medlemsorganisationen et bekræftelsesbrev sammen med en underskreven kontrakt, som indikerer det bevilgede beløb, projekt- periode, budget samt evt. betingelser for bevillingen.

Yderligere oplysninger kontakt CKU’s sekretariat