Vurderingskriterier

Ved alle ansøgninger sker der en samlet vurdering ud fra følgende 7 kriterier:

  1. Den danske organisation, den lokale partnerorganisation og samarbejdet imellem dem
  2. Forberedelsen af indsatsen
  3. Målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen
  4. Mål, strategi, sammenhæng og gennemførelse
  5. Indsatsens udfasning og bæredygtighed
  6. Indsatsens omkostningseffektivitet
  7. Sammenhængen med CKU’s politikker og strategier

Se retningslinjerne for en detaljeret beskrivelse af vurderingskriterierne!

Desuden indgår der to generelle vurderingsprincipper:

1. Helhedsvurdering af ansøgningen

Svage punkter indenfor et vurderingskriterie kan opvejes af stærke, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af indsatser. 

2. Større beløb medfører skærpet vurdering

Jo større beløb, der ansøges om, jo højere krav. Kravene stiger i takt med det samlede budget og med det ansøgte beløb.