Diakonalt arbejde fremmer lokale udviklingsprocesser

Diakoni betyder tjeneste og er en del af kirkens identitet. Siden kristendommens første tid har begrebet diakoni betegnet kirkens tjeneste for mennesker i nød. Kirken har også et kald til at øve profetisk diakoni – ligesom profeterne i Bibelen kom med krav fra Gud om retfærdighed og lighed for alle i samfundet. Derfor handler international diakoni også om fortalervirksomhed for de svage og marginaliserede og om engagement i de diakonale udfordringer og internationale samarbejdsmuligheder, som et globaliseret samfund stiller kirkerne overfor.

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde ønsker at støtte den kristne motivation for at arbejde for retfærdighed, styrke menneskers værdighed og livsvilkår og værne om skaberværket. Vi tror på, at forandring er mulig. Transformation, forsoning og myndiggørelse er tre nøglebegreber, der udfolder vores diakonale udgangspunkt: Transformation: Erkendelsen af at være skabt og elsket af Gud transformerer menneskers selvbillede og motiverer arbejdet for en retfærdig verden og en retfærdig fordeling af ressourcerne.
Forsoning: Gud blev menneske i Kristus for at hele menneskets brudte relation til Gud, til andre mennesker og til skaberværket. Han kalder dermed også sin kirke til at hele relationer og skabe fred og forsoning.
Myndiggørelse: Gud udruster og myndiggør kirken til gennem diakoni at vise omsorg for mennesker i nød og kæmpe for retfærdighed og lige muligheder for alle.

Relaterede nyheder

‘Pengene eller vi synger’

Honduransk mønsterbryder

Alias uendelige mareridt

Den dygtige syerske fra Mungaa

Missionsarbejdet i Tanzania indgyder respekt

Kan vi hele Centralafrikas knuste fremtidsdrømme?

En røst til dem, der ikke kan tale for sig selv

Menigheder i Rwanda bekæmper fattigdom

Da tavsheden blev brudt i Rutenge