Input til den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi

Tak til alle medlemsorganisationer, som har medvirket i proces ang. vores fælles input til udviklingspolitisk og humanitær strategi. Flere medlemmer har også sendt egne svar, som nu ligger på UM’s hjemmeside. Det er vi rigtig glade for! Vores fælles høringssvar omhandler religion og religiøse aktørers rolle i udviklingssamarbejde herunder fortalervirksomhed, fattigdomsbekæmpelse, demokrati og menneskerettigheder, fred og forsoning, ligestilling, tros og religionsfrihed og en øget inddragelse af lokale partnere og strukturer i det langsigtede udviklingssamarbejde. I tillæg til dette har CKU også indsendt høringssvar sammen med forskellige samarbejdspartnere herunder netværket for Religion og Udvikling. Specifikt er CKU lead på høringssvar til Udenrigsministeriet vedr. religiøse aktørers rolle i fremme af ligestilling og kvinders rettigheder sammen med Danner, KVINFO, Folkekirkens Nødhjælp, ADRA og Danish Muslim Aid. Vores forskellige input til ny udviklingspolitisk og humanitær strategi findes herunder.