Religion betyder noget – også for udviklingssamarbejdet

I det globale syd, hvor vores medlemsorganisationer arbejder, spiller religion en stor rolle. Her angiver op mod 80 procent af befolkningerne, at de anser religion som grundlæggende for deres identitet og selvforståelse, og mange udtrykker stor tillid til religiøse samfundsinstitutioner.

Trosbaserede organisationer er mange steder den eneste type social organisering, der eksisterer blandt de fattigste. I Afrika syd for Sahara står religiøse organisationer for mere end halvdelen af alle sundheds- og uddannelsesydelser. For at udviklingsindsatser skal lykkes, er der derfor god grund til at anerkende religionernes betydning og søge at forstå, hvilken rolle de spiller for udvikling.

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde arbejder kontinuerligt for at sætte religion og udvikling på den udviklingspolitiske dagsorden. Målet er gennem faglig kapacitetsopbygning at skabe en forståelse for og styrke danske udviklingssamarbejdspartneres evne til at analysere og navigere i forskellige kontekster, hvor religion spiller en rolle i udviklingssamarbejdet.

Ressoucer

+ Donor engagement with religion and faith-based organisations in development cooperation, Jannie Le Moigne and Marie Juul Petersen (2016)

+ Religion and Peace in East Africa, Danmission (september 2016)

+ Religion and development – a guide for context analysis in country programming, Folkekirkens Nødhjælp (januar 2016)

+ For Better or for Worse, The Role of Religion in Development Cooperation, Swedish Mission Council (2016)

+ Kristendom og udvikling – kan tro flytte bjerge?

+ Religion som et aktiv i udviklingssamarbejdet – et dialogskrift