Religion betyder noget – også for udviklingssamarbejdet

I det globale syd, hvor vores medlemsorganisationer arbejder, spiller religion en stor rolle. Her angiver op mod 80 procent af befolkningerne, at de anser religion som grundlæggende for deres identitet og selvforståelse, og mange udtrykker stor tillid til religiøse samfundsinstitutioner.

Trosbaserede organisationer er mange steder den eneste type social organisering, der eksisterer blandt de fattigste. I Afrika syd for Sahara står religiøse organisationer for mere end halvdelen af alle sundheds- og uddannelsesydelser. For at udviklingsindsatser skal lykkes, er der derfor god grund til at anerkende religionernes betydning og søge at forstå, hvilken rolle de spiller for udvikling.

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde arbejder kontinuerligt for at sætte religion og udvikling på den udviklingspolitiske dagsorden. Målet er gennem faglig kapacitetsopbygning at skabe en forståelse for og styrke danske udviklingssamarbejdspartneres evne til at analysere og navigere i forskellige kontekster, hvor religion spiller en rolle i udviklingssamarbejdet.