Verdensmålene

Som kristne har vi en forpligtelse til at handle på den uretfærdighed, vi oplever. Men det kan være udfordrende – for hvor skal man begynde? Verdensmålene er et godt sted, for de sætter netop rammen for lokal handling med global påvirkning.

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Det Mellemkirkelige Råd og ADRA har vi udgivet Verdensmålsbogen, som indeholder refleksioner over, hvad Bibelen og kristendommen har at sige om de enkelte Verdensmål. Temaerne er langt fra nye for kirken, men forhåbentlig kan denne bog inspirere til nye vinkler, tanker og handling.

Find bogen her.

Verdensmål som løftestang i arbejdet for de mest udsatte

Alle 17 Verdensmål er vigtige, men særligt tre af målene er helt centrale for CKU’s arbejde ude i Verden.

Det drejer sig om mål 2) Stop sult, mål 5) Ligestilling mellem kønnene og mål 16) Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Sidstnævnte dækker både over beskyttelse af børns rettigheder (delmål 16.2) og arbejdet for tros- og religionsfrihed (delmål 16.10), som du kan læse mere om her.

Du kan blive klogere på vores arbejde inden for de udvalgte Verdensmål i menuen til højre.

Du kan også læse mere om CKU’s tilgang til arbejdet for Verdensmålene i vores SDG Position Paper.