Projektstøtte

CKU-puljen

Gennem CKU-puljen kan medlemsorganisationer være med til at styrke kirkerne i Syd til at tage deres diakonale ansvar op og indgå som aktive civilsamfundsaktører, der skaber varige ændringer i deres samfund. Gennem CKU-puljen kan der søges støtte til mindre udviklingsindsatser på op til 1 mio. kroner.

ToRF-vinduet

Vinduet for Tros- og Religionsfrihed (ToRF) finansierer projekter, der øger respekt for samt beskyttelse og fremme af tros- og religionsfrihed. ToRF-vinduet kan også søges af danske civilsamfundsorganisationer, der ikke er medlem af CKU, både trosbaserede og ikke-trosbaserede. Der er mulighed for at søge op til 3 mio. kr. til projekter.

Andre støttemuligheder

CKU forvalter også:

Skolepenge: Udgifter til skolepenge for børn af danske medarbejde-re, udsendt til humanitært og udviklingsmæssigt arbejde i udlandet. 

Genbrug til Syd: En pulje til renovering og forsendelse af brugt udstyr til samarbejdspartnere i syd. Genbrug til Syd sluttede i 2021, men afløses i 2022 af GLOBUS-puljen. Mere information følger snart.