Det kristne livssyn

CKUs værdigrundlag for det sociale og humanitære udviklingssamarbejde er forankret i det kristne livs- og menneskesyn:

  • Som skabt i Guds billede er ethvert menneske unikt og værdifuldt. Erkendelsen af at være skabt og elsket af Gud forvandler menneskers selvbillede. Som skabte mennesker har vi fået betroet et ansvar for vore medmennesker og for at arbejde for en retfærdig verden og en retfærdig fordeling af ressourcerne.
  • Gud blev menneske i Kristus for at hele menneskets brudte relation til Gud, til andre mennesker og til skaberværket. Han kalder dermed også sin kirke til at skabe fred og forsoning og til at genoprette relationen til Gud, mennesker og skaberværket.
  • Gud udruster og myndiggør kirken til gennem diakoni, forstået som kristen social praksis, at vise omsorg for mennesker i nød og at kæmpe for retfærdighed og lige muligheder for alle.