Tros- og religionsfrihed

Tre fjerdedele af Jordens befolkning lever i områder, hvor deres tros- og religionsfrihed i høj eller meget høj grad begrænses.

Derfor arbejder Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde for at sætte fokus på tros- og religionsfrihed. Bl.a. står vi bag en læringsplatform, som stiller materialer til rådighed til ngo’er og politikere, som ønsker at arbejde for netop denne rettighed. Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed er et initiativ under Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief (NORFORB). I partnerskab med en lang række sekulære og trosbaserede organisationer vil platformen være med til at promovere retten til tros- og religionsfrihed for alle, som den er skrevet i artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed har ressourcer såsom korte film på flere forskellige sprog, studiemateriale og idéer til grupperefleksion, som har til formål at hjælpe individer, lokalsamfund og beslutningstagere med at fremme læring om, refleksion over og promovering af tros- og religionsfrihed for alle. Ressourcerne er blevet udviklet i samarbejde med specialister og med inputs fra mennesker med forskellige religiøse baggrunde.

CKU står også bag rapporter og online læringsforløb, som kan gøre dig klogere på arbejdet med tros- og religionsfrihed. Se oversigten over relevante ressourcer nedenfor.

Ressourcer

FORB-learning (digital læringsplatform)

“It’s the thought that counts” (Rapport)

Freedom of religion or belief in Denmark’s priority countries” (Rapport)

FORB and gender equality – enemies or allies? (e-lærings modul)

Relaterede nyheder

CKU får 3 mio. kr. til indsatser i Ukraine 

Paneldebat: Hvordan måler vi frihed?

CKU: Tros- og religionsfrihed en nøgle i fredsarbejde

Finanslovforslaget for 2024 giver 5 mio. kr. ekstra til indsatsen for tros- og religionsfrihed og forfulgte kristne og andre minoriteter 

Hvorfor ligestilling og tros- og religionsfrihed hænger uløseligt sammen

Michael Aastrup Jensen om midler til tros- og religionsfrihed: Vi ved godt, at det koster noget at sætte handling bag

Udenrigspolitisk Nævn besøger CKU’s og CCI’s projekt i Indonesien

Er der behov for regionale fortolkninger af tros- og religionsfrihed?

Fremtiden for tros- og religionsfrihed i dansk udviklingssamarbejde