Tros- og religionsfrihed

Tre fjerdedele af Jordens befolkning lever i områder, hvor deres tros- og religionsfrihed i høj eller meget høj grad begrænses ifølge Pew Research Center.

Læs rapporten “It’s the thought that counts” her.

Derfor arbejder Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde for at sætte fokus på tros- og religionsfrihed. Bl.a. står vi bag en læringsplatform, som stiller materialer til rådighed til ngo’er og politikere, som ønsker at arbejde for netop denne rettighed. Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed er et initiativ under Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief (NORFORB). I partnerskab med en lang række sekulære og trosbaserede organisationer vil platformen være med til at promovere retten til tros- og religionsfrihed for alle, som den er skrevet i artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed har ressourcer såsom korte film på flere forskellige sprog, studiemateriale og idéer til grupperefleksion, som har til formål at hjælpe individer, lokalsamfund og beslutningstagere med at fremme læring om, refleksion over og promovering af tros- og religionsfrihed for alle. Ressourcerne er blevet udviklet i samarbejde med specialister og med inputs fra mennesker med forskellige religiøse baggrunde.

Du kan finde platformen her.

Se en video om tros- og religionsfrihed her:

Hvor er den finansielle opbakning til regeringens lovprisning af trosbaserede aktører og arbejdet for tros- og religionsfrihed?

10 anbefalinger til EU’s nye mand i spidsen for tros- og religionsfrihed

Tros- og religionsfrihed gavner alle – også forfulgte kristne

CKU søger projektkonsulent

“Vi kan være klimakampens bindeled mellem Nord og Syd”

CKU søger studenter til digital kommunikation

Nyt projekt vil løfte egyptere bæredygtigt ud af fattigdom

Årsmøde i CKU: Kan kirkerne redde klimaet?

Ny rapport: Uden tros- og religionsfrihed er ytringsfriheden overflødig