Tros- og religionsfrihed

Tre fjerdedele af Jordens befolkning lever i områder, hvor deres tros- og religionsfrihed i høj eller meget høj grad begrænses.

Derfor arbejder Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde for at sætte fokus på tros- og religionsfrihed. Bl.a. står vi bag en læringsplatform, som stiller materialer til rådighed til ngo’er og politikere, som ønsker at arbejde for netop denne rettighed. Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed er et initiativ under Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief (NORFORB). I partnerskab med en lang række sekulære og trosbaserede organisationer vil platformen være med til at promovere retten til tros- og religionsfrihed for alle, som den er skrevet i artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed har ressourcer såsom korte film på flere forskellige sprog, studiemateriale og idéer til grupperefleksion, som har til formål at hjælpe individer, lokalsamfund og beslutningstagere med at fremme læring om, refleksion over og promovering af tros- og religionsfrihed for alle. Ressourcerne er blevet udviklet i samarbejde med specialister og med inputs fra mennesker med forskellige religiøse baggrunde.

CKU står også bag rapporter og online læringsforløb, som kan gøre dig klogere på arbejdet med tros- og religionsfrihed. Se oversigten over relevante ressourcer nedenfor.

Ressourcer

FORB-learning (digital læringsplatform)

“It’s the thought that counts” (Rapport)

Freedom of religion or belief in Denmark’s priority countries” (Rapport)

FORB and gender equality – enemies or allies? (e-lærings modul)

Relaterede nyheder

Muslimer og kristne er fælles om at bekæmpe militant islamisme i Cameroun

Ny rapport giver NGO’er et værktøj til at styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed

’Spiller religion overhovedet en rolle i Vestafrikas jihadisme?’

Afrikanske imamer og præster “lod Gud være Gud” og søgte tværreligiøst samarbejde på konference

Ørkenen binder mennesker sammen

Prisbelønnet museum og læringsplatform skal fremme fred i det multireligiøse Sri Lanka

CKU i dialog med nordiske ministre om behovet for at styrke samarbejdet om religionens rolle i udviklingssamarbejdet

Hvor er den finansielle opbakning til regeringens lovprisning af trosbaserede aktører og arbejdet for tros- og religionsfrihed?

10 anbefalinger til EU’s nye mand i spidsen for tros- og religionsfrihed