Værdier og vision

CKU arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes basale rettigheder og værd uanset religion, køn, politisk overbevisning, race og national eller etnisk oprindelse. Bibelske værdier som barmhjertighed, retfærdighed, håb, respekt og anerkendelse står stærkt i vores arbejde.

CKU er et forpligtende fællesskab baseret på et ønske om at dele erfaringer og søge samarbejde på områder, der kan styrke medlemmernes indsats med partnerorganisationer i Syd. Fællesskabet fremmer anerkendelse af det kirkelige udviklingsarbejde og understøtter læring og nye initiativer, der skaber holdbare resultater til gavn for fattige og marginaliserede.

Vores vision er en verden hvor:
  • mennesker anerkendes som ligeværdige
  • hele mennesket udvikles ud fra både et åndeligt og et materielt perspektiv
  • mennesker har mulighed for at påvirke egen livssituation
  • lokalsamfunds og sårbare gruppers kapacitet styrkes, så de kan erhverve sig viden og overskue og forbedre deres vilkår uden at sætte integritet og selvstændighed over styr
  • retfærdige og demokratiske samfundsstrukturer råder lokalt, nationalt og globalt
  • udviklingen præges af ansvarlig forvaltning af naturressourcer og beskyttelse af miljøet
  • kirker og kirkelige organisationer i syd og nord er relevante aktører i et globalt netværk for en mere fredelig og retfærdig verden

Læs vores politikker og positioner om udviklingssamarbejdet her.