Organisation

CKU er en sammenslutning af 35 danske kirker og kirkelige organisationer, der er engagerede i udviklingsarbejde.

Øverste myndighed er den årlige generalforsamling. Her fastlægger medlemmerne den fremtidige retning for arbejdet og godkender regnskab, budget, årsberetning, samt optagelse af nye medlemmer i CKU.

Bestyrelsen består af seks repræsentanter og en suppleant fra medlemsorganisationerne. Desuden er der mulighed for at vælge et syvende medlem til bestyrelsen som ekstern ressourceperson. Medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en periode på fire år. Suppleanten vælges for et år ad gangen og den eksterne ressourceperson for to år. Bestyrelsen mødes fire-fem gange årligt og angiver den strategiske og langsigtede retning for CKUs arbejde, udarbejder budgetter, arbejdsplan, udstikker rammerne for sekretariatets arbejde og følger op på, at målsætningerne nås.

Læs CKU’s vedtægter her.

Læs CKU’s Code of Conduct her.

Læs CKU’s politik for interessekonflikter her.