Videnscenter

CKU Learning Hub

Vi har udviklet en række online kurser og digitale læringsværktøjer – og vi lægger løbende flere op. De er samlet på den digitale læringsplatform Fabo, hvor du bl.a. kan blive klogere på tros- og religionsfrihed, bekæmpelse af korruption og seksuelle krænkelser samt arbejdet med Verdensmålene. Tilgå platformen her.

Kirken og Verdensmålene

Kirker og menigheder er nogle af de stærkeste lokale netværk, vi kender. Derfor spiller kirkelige organisationer en væsentlig rolle i kampen for at Verdensmålene nås.

Tros- og religionsfrihed

Tros- og religionsfrihed er en helt grundlæggende rettighed for alle. Alle skal have ret til at praktisere deres tro, skifte til en anden tro eller forlade troen helt.

Menighedsbaseret diakoni

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde ønsker at støtte den kristne motivation for at arbejde for retfærdighed, styrke menneskers værdighed og livsvilkår og værne om skaberværket. Vi tror på, at forandring er mulig.

Religion og udvikling

Op mod 80 procent af verdens befolkning anser religion for at være en vigtig faktor i deres liv. I mange lande i det globale Syd ligger dette tal endnu højere. Derfor er religion en vigtig komponent i udviklingssamarbejdet.

Ressourcer og publikationer

Her kan du finde alle relevante rapporter, reviews og lignende, som Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde har produceret.

Politikker og positioner

Her kan du læse en række dokumenter med retningslinjer for samarbejdet mellem Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, medlemsorganisationerne og partnerorganisationerne.