Ligestilling mellem kønnene

Kirkelige og andre organisationer arbejder målrettet på at ændre befolkningers traditionelle syn på især piger og kvinder.

Kirker og kirkelige organisationer inspireres af den bibelske skabelsesberetning, hvor Gud skabte mennesket i sit billede ”som mand og kvinde”. Formuleringen udtrykker ligeværd i forskellighed.

Ligestilling handler om frihed og retfærdighed for alle mennesker uanset køn. I en verden, hvor mænd historisk har haft – og fortsat har – mest magt, handler ligestilling mest om at forbedre kvinders og pigers situation. 

Et eksempel på skævvridning er forholdene for sexarbejdere i Danmark. Ofre for menneskehandel bliver behandlet som kriminelle, ngo’ers rolle bliver udhulet, så de ikke kan hjælpe ofrene, og der mangler initiativer, som skal hjælpe ofre med at samarbejde med politiet, skriver antropologistuderende Elisabeth Nielsen i Dagbladet Information.

Et eksempel på, at oplysning nytter, kommer fra Burundi, hvor befolkningens syn på kønsrollerne i familien ændres. Før betragtede Sylvere sin hustru som et redskab; nu er hun hans ven og samarbejdspartner.

Læs kronikken ”Læs kronikken “Nu er min kone ikke længere en cykel”.

CKU formidler faglige samarbejder med ligestillingsaktører som Danner og Kvinfo. Danner og Baptistkirken samarbejder om styrkelse af Burundi-partneren Dutabaranes kompetencer inden for håndtering af voldsoverlevere i Burundi, og CKU og Kvinfo samarbejder om at udvikle redskaber for kvinder i ledelse.

Medlemsorganisationer som arbejder med ligestilling: ADRA, Baptistkirken, BDM, IAS, Mission Afrika, Mission Øst, Spedalskhedsmissionen, PULS og Viva Danmark.


Læs analyser i CKUs resultatberetning til Udenrigsministeriet her og i selve rapporten her. Se også, hvordan CKU er gået videre med anbefalingerne fra rapporten her.

Du kan læse mere om CKU’s arbejde for ligestilling mellem kønnene i vores Gender Policy.


Se video fra medlemsorganisationen Mission Øst, som i Nepal modvirker den traditionelle chhaupadi-praksis, der isolerer piger og kvinder i skure og stalde under deres menstruation.


Se video fra medlemsorganisationen Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp (PULS) som i Tanzania oplyser Masai-folket om kvindelig omskæring og dets mange negative konsekvenser.