Udviklingssyn

Et særkende for CKUs medlemsorganisationer og deres partnere er den holistiske udviklingsforståelse, bygget på respekt og omsorg for det enkelte menneskes integritet og troen på alle menneskers lige værdighed over for Gud.

Det er denne grundholdning, der præger det sociale og humanitære udviklingsarbejde, som en del af kirkens diakonale opgave. Her tages udgangspunkt i, at materiel og teknisk udvikling må forenes med en åndelig og personlig udvikling af det hele menneske for at skabe harmoniske og bæredygtige lokalsamfund.

Kristen etisk og åndelig bevidstgørelse lægger vægt på omsorg for de svageste, ansvar for næsten, respekt for det enkelte menneskeliv, beskyttelse af grundlæggende menneskerettigheder, ansvarlig ressourceforvaltning og miljøhensyn. Transformation, forsoning og myndiggørelse er tre nøglebegreber, der udfolder CKUs diakonale udgangspunkt. Læs mere under afsnittet International Diakoni.

I det konkrete samarbejde med partnerne mødes denne udviklingsforståelse med og påvirkes af konkrete kulturelle og sociale sammenhænge. En kulturel sensitivitet og en respekt overfor lokale udtryksformer er i dag en vigtig bestanddel af medlemsorganisationernes virke.