Netværk for Religion og Udvikling

Religion og Udvikling

Undersøgelser viser, at 80 procent af verdens befolkning anser religion for at være en vigtig faktor i deres liv. I udviklingslandene ligger dette tal endnu højere. Religiøse organisationer og institutioner har historisk bidraget med sundhedsydelser, uddannelse og nødhjælp. Samtidig er tilliden til religiøse organisationer og lokale religiøse ledere mange steder højere end tilliden til f.eks. politikere og statsinstitutioner.

Det overordnede formål for Netværket for Religion og Udvikling er at sikre bedre udenrigs- og udviklingspolitiske resultater, særligt i forhold til de nye Verdensmål, ved at styrke danske civilsamfundsorganisationers kapacitet til at analysere, dokumentere og integrere religion og religiøse aktører i udviklingsarbejdet og sætte temaet på dagsordenen både hjemme og ude.

Styregruppen

Supplerende organisationer og ressourcepersoner

Samarbejder

Netværket for Religion og Udvikling er kollektivt medlem af Partnership for Religion and Sustainable Development (PaRD).

Ressourcer

Seminarer og kurser