Indberetninger og klager

Her er det muligt at klage over eller at indrapportere mistanke om kritisable forhold.

Det kan være vedrørende CKU’s sekretariat, CKU’s bestyrelse, bevillingshavere/partnerorganisationer, underleverandører, medlemsorganisationer, eksterne konsulenter eller andre personer, der repræsenterer CKU paraplyen. Enhver mistanke om kritisable forhold eller adfærd fra en CKU-medarbejder eller anden repræsentant, eller i en organisation eller et projekt støttet af CKU, bør anmeldes til CKU.

Du kan indgive din klage anonymt. Klager behandles af en uvildig klagekomite bestående af CKU’s safeguarding officer (når relevant), en CKU-medarbejder uden for ledelsen og en repræsentant fra CKU’s bestyrelse. Undersøgelser baseres på principper om fortrolighed, sikkerhed, lovlighed, professionalisme, uafhængighed, respekt og rettidighed.

Din henvendelse behandles naturligvis i største fortrolighed, men af tekniske årsager vil de også være tilgængelige for CKU’s webmasters.

Alle henvendelser vil blive anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af praksis og beskyttelse af projektpartnere og personale i forbindelse med bevillinger fra CKU.

Nedenfor skal du vælge om din klage, drejer sig om ’korruption’, ’safeguarding’ eller ’andet’.