Om os

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. Vi repræsenterer 35 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande.

Kirkeligt udviklingssamarbejde har forankringskraft

Kirker og kirkelige organisationer udmærker sig verden over ved at engagere store befolkningsgrupper. Kirkelige netværk forgrener sig ud i de fattigste og fjerneste egne, hvor andre organisationer ofte ikke når ud. Her er de dybt forankrede og har lokalbefolkningens tillid, opbakning og respekt.

Kirkeligt udviklingssamarbejde er bæredygtigt, fordi lokalt rodfæstede kirker og engagerede frivillige ofte fortsætter og udvider arbejdet, når projektet er slut. Vi bygger på langvarige og solide partnerskaber med fælles værdier og fælles mål.

Kirkeligt udviklingssamarbejde har forandringskraft

Langt den største del af verdens befolkning har et religiøst tilhørsforhold og navigerer ud fra religiøse værdier. Kirker og kirkeligelige organisationer har stor indflydelse på samfundsforhold, værdier og holdninger, og kirkelige ledere nyder stor tillid – ofte mere end politikere. Vores partnere forstår religion og har gode muligheder for at fremme forandring og forsoning i verdens brændpunkter.

Troen på at mennesker og verden er skabt af Gud, motiverer os til at arbejde for forsoning, lige rettigheder, fred, retfærdighed og en bæredygtig verden. For os er ethvert menneske værdifuldt og må ikke efterlades.

Vores mission er, at verdens fattigste oplever en grundlæggende forandring og styrkelse af deres værdighed og handlemuligheder, så de frisættes til et bedre liv.

Det kalder vi global diakoni – et særkende ved kirkeligt udviklingssamarbejde.

Vi er et ressourcecenter

CKU er et ressourcecenter for specialiseret viden og læring om kirkeligt udviklingssamarbejde, som vi gør forståelig og relevant for alle interesserede organisationer og netværk. Vi er et talerør for vores medlemmer, og vi bidrager med oplysning om kirkeligt udviklingssamarbejde. Vi giver projektstøtte til udviklingssamarbejde i kirkelige netværk, som i gennemsnit bidrager med mere end fire gange vores finansiering.

Vi ønsker alle velkomne i vores netværk – sammen skaber vi håb.