Økonomi

CKU drives som en non-profit forening og har indgået en miniprogramaftale med Udenrigsministeriet om forvaltning af en del af den danske udviklingsbistand, der ydes gennem ikke-statslige organisationer. Niveauet herfor fastsættes i hvert års Finanslov, hvori der ligeledes opstilles budgetoverslag for de kommende tre år.

CKU har ansvaret for rapportering og regnskabsaflæggelse til Udenrigsministeriet samt tilrettelæggelse af revision.

Vi ønsker at være ansvarlige, troværdige og transparente i vores forvaltning af dansk udviklingshjælp. Det har at gøre med den grundholdning, at vi ønsker, der skal være overensstemmelse mellem ord og handling – mellem det vi siger, og det vi gør.

Ethical Code of Conduct for Development Work angiver rammerne for CKUs, medlemmernes og partnernes arbejde i Nord og Syd. Heri fremhæves betydning af målgruppens involvering, respekt for fattige menneskers værdighed og integritet samt ansvarlig og transparent forvaltning af ressourcer.

Læs vores Code of Conduct her.

Se Årsregnskab 2023 her.

CKU Ledelsens regnskabserklæring 2023.