Folkelig forankring

De kirker og kirkelige organisationer, som er medlemmer af CKU og har projekter støttet af CKU-puljen, er kendetegnet af et stort bagland af sympatisører, medlemmer og aktive frivillige – og dermed en bred folkelig forankring. Vi forsøger her at skitsere, hvordan CKU sammen med medlemsorganisationer og partnere arbejder med den folkelige forankring.

Frivillige og udsendte

Danske kirker og kirkelige organisationer er landsdækkende og består dels af medlemsrige ungdomsforeninger, dels af utallige kirker, lokalforeninger og menigheder rundt om i landet. Derudover er der mere end 10.000 frivillige, der arbejder i de mere end 200 genbrugsbutikker, som medlemsorganisationerne driver, eller deltager i anden form for frivilligt arbejde. 

Danske kirker og kirkelige organisationer har en lang tradition for at udsende enkeltpersoner eller familier til at støtte partneren i Syd. Tilsammen har CKU’s medlemsorganisationer mere end 200 udsendte medarbejdere og volontører om året. Det giver en stærk forankring i Danmark, fordi de er med til at lave formidling om livet i et udviklingsland med dansk perspektiv. De udsendte har ofte også rod i organisationen, og der er stærke bånd mellem de udsendte og organisationens bagland.

Egenfinansiering og oplysning 

CKU’s medlemsorganisationer nyder stor opbakning fra danskerne. Mere end 100.000 danskere bidrager med mere end 200 mio. kr. om året til medlemmernes arbejde. Det er midler som primært anvendes til humanitært, socialt og udviklingsmæssigt arbejde i Syd. 

De mange bidrag, der gives til organisationerne kommer dels på baggrund af danskernes store tillid til det kirkelige udviklingsarbejde, men også fordi organisationerne laver en omfattende og vidt forgrenet oplysnings- og fundraisingsindsats. Det er effektiv kommunikation, der skaber engagement, fordi organisationerne kender deres målgruppe helt lokalt. 

Langvarige partnerskaber, små og større projekter

Projekter støttet af CKU-puljen er en del af en større indsats, der er forankret i langvarige og solide partnerskaber mellem kirker og kirkelige organisationer i nord og i syd. De langvarige partnerskaber mellem nord og syd opbygges langsomt og udvikles gradvist – også i forhold til projekter, som styrkes undervejs. Sneboldeffekten betyder at omfattende og meget stabile folkelige bevægelser udvikles over tid både i nord og syd. 

Kirker og kirkelige organisationer i syd har en særdeles omfattende folkelig forankring, da 80% af befolkningen i det globale syd anser sig selv for religiøse, og hovedparten er tilknyttet lokale menigheder og bl.a. kvinde- og ungdomsgrupper. Hertil kommer, at modtagerne har større tillid til kirker og kirkelige organisationer end til andre aktører (som fx stat, INGO). Partnerskaberne mellem CKU’s medlemsorganisationer og disses partnere er med til at højne standarden i det allerede eksisterende kirkelige arbejde i syd, fordi midler gennem CKU-puljen stiller krav til faglighed og gennemtænkte projekter, der skaber bæredygtige forandringer og udvikling. 

Det er også CKU’s erfaring, at små organisationer ikke er lig med små projekter. Vi kender til række små organisationers projekter, som har vokset sig store og professionelle over tid med støtte fra CKU og især på grund af en solid forankring hos kompetente partnere.