Faglig rådgiving

CKU har specialkompetencer inden for kirkeligt udviklingsarbejde og står til rådighed med faglig rådgivning for at hjælpe med at højne kvaliteten af kirkelige udviklingsindsatser.

CKU’s sekretariat tilbyder at varetage den økonomiske, administrative og faglige forvaltning af bevillinger på vegne af medlemsorganisationen. Det betyder bl.a. faglig støtte ved udarbejdelse af ansøgninger, faglig støtte til partneren under implementeringen, monitorering og aflæggelse af tilsynsbesøg.

CKU tilbyder endvidere at facilitere partnerskabsaktiviteter og kapacitetsopbygning af partneren m.m. efter medlemsorganisationernes ønsker og behov, og når CKU sekretariatet har mulighed herfor.

Ønskes yderligere faglig vejledning fra CKU’s sekretariatet, kan medlemsorganisationerne altid købe sig hertil efter gældende fastsatte timesatser.

Egen administration

Det er også muligt for en medlemsorganisation selv at varetage den økonomiske, administrative og faglige forvaltning af projekter. Dette skal aftales på forhånd med CKU-sekretariatet og vil i princippet være gældende for alle fremtidige projektbevillinger fra CKU-puljen.

Disse medlemsorganisationer kan, hvis det ønskes, købe konsulentbistand fra CKU i forbindelse med administrative eller faglige opgaver tilknyttet projektet. Køb af konsulentbistand afregnes i henhold til de gældende takster.

Se CKU’s forvaltningsvejledning, hvor krav til forvaltning og administration af bevillinger er nærmere beskrevet:

Anden faglig bistand

CKU tilbyder, i nært samarbejde med medlemsorganisationen, at bistå med forberedelse og formulering af ansøgninger til andre donorer, som f.eks. CISU – Civilsamfund i udvikling. Efterfølgende kan CKU også tilbyde at varetage det administrative og faglige ansvar for gennemførelsen af disse projekter.

Kontakt vores konsulenter og hør om mulighederne.