Andre støttemuligheder

Støtte til refusion af skolepenge

Udenrigsministeriet refunderer delvist udgifter til skolepenge for børn af danske medarbejdere i udlandet. Det drejer sig om NGO-medarbejdere, der er udsendt til humanitært og udviklingsmæssigt arbejde. Alle organisationer, der opfylder betingelserne, kan ansøge.

CKU administrerer disse tilskud – også for organisationer, som ikke er medlemmer. Foruden refusion af skolepenge kan der gives tilskud til dækning af børns hjemrejseudgifter fra skolen.


Retningslinjer for Refusion af Skolepenge

Ansøgnings og afrapporteringsformater kan findes på ansøgningsportalen. Nedenfor findes gældende revisionsinstruks:

GLOBUS

CKU forvalter sammen med Ulandsekretariatet GLOBUS – puljen for globalt engagement, uddannelse og samarbejde. Puljen finansieres af Udenrigsministeriet og yder økonomisk støtte til:

Uddannelsesudveksling
Praktik- og studieophold for danske elever, studerende og lærlinge og andre faglige læringsforløb med partnere i det Globale Syd.

Cirkulære projekter
Renovering og forsendelse af brugt kvalitetsudstyr, der kan bidrage til bæredygtig udvikling i det Globale Syd.

Engagement
Aktiviteter i Danmark der skaber engagement i jeres projekt, udviklingssamarbejdet og FN’s Verdensmål.

Det overordnede formål med GLOBUS er at engagere danske unge under uddannelse i Verdensmålene, og det er derfor et krav for alle projekter, at der samarbejdes med en dansk uddannelsesinstitution: f.eks. grundskoler, efterskoler, højskoler, erhvervsskoler og gymnasier.

Cirkulære projekter omfatter f.eks forsendelse af hospitalsudstyr, IT-, produktions- og landbrugsudstyr. Et cirkulært projekt kan også indebære, at dele jeres viden eller udvikle lokale løsninger i samarbejde med den lokale partner.

Læs mere på www.globuspuljen.dk

CISU

CISU (Civilsamfund i Udvikling) er en sammenslutning af 280+ folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter

CISU administrerer Civilsamfundspuljen – en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i Syd. Civilsamfundspuljen bliver administreret af CISU, men det er ikke nødvendigt at være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte. CISU giver støtte til forskellige typer af indsatser. Læs mere om de forskellige støttemuligheder igennem Civilsamfundspuljen her.

CISU administrerer ligeledes Den Danske Nødhjælpspulje (DERF). Denne nødhjælpspulje kan søges til humanitære nødhjælpsprojekter. Læs mere om DERF her.