CKU-puljen

Den overordnede ramme for støtte fra CKU-puljen er Danidas udviklingspolitiske strategi 2021-2025: ”Fælles om Verden”, der er retningslinje for den del af den danske udviklingsbistand, der går via ikke-statslige organisationer. Politikkens overordnede formål er at tage kampen op mod ulighed og fattigdom, forebygge konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og irregulær migration og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne.

Gennem CKU-puljen kan CKU’s medlemsorganisationer være med til at styrke kirkelige aktører i Syd til at tage deres diakonale ansvar op og indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund.

Hvem kan søge støtte fra den ordinære CKU-pulje?

 • En ansøger til CKU-puljen skal være medlem af CKU.
 • En ansøger til CKU-puljen må ikke have en strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet.
 • Organisationen skal være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.
 • Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark, med mindre der gives dispensation om dette fra Udenrigsministeriet.
 • Organisationen skal have mindst 100 betalende bidragsydere. Bidragene skal være givet i indeværende eller seneste regnskabsår. Der stilles ikke krav til størrelsen af bidraget.
 • Regnskaber og årsregnskaber skal være underlagt revision.
 • Medlemsorganisationen skal have godkendte vedtægter.
 • Der gives kun støtte til DAC-lande (Development Aid Countries) opført på OECD’s officielle liste for det pågældende år. Se den aktuelle liste her.

Overordnede Rammer

For den enkelte danske medlemsorganisation gælder det:

 1. Det er maksimalt muligt at opnå bevillinger for 2,5 mio. kr. pr. kalenderår
 2. Det er muligt at indsende op til 2 projektansøgninger (A og B) pr. halvår – enten ifm. med ansøgningsrunderne i april og oktober eller løbende (B-projekter under 200.000).
 3. Det er maksimalt muligt at opnå to aktivitetsbevillinger pr. kalenderår.

Ansøgningsfrister

For ansøgninger under 200.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen for ansøgninger med et budget over 200.000 kr. til CKU-puljen er medio april og medio oktober. Næste ansøgningsfrist er d. 10. oktober 2024 kl. 12.00 (middag).

I menuen til højre kan du finde relevante vejledningsdokumenter, ansøgningsformater og dokumenter til brug for projektimplementeringen.