CKU-puljen

En af de vigtige overordnede rammer for støtte fra CKU-puljen er Danidas civilsamfundspolitik, der er retningslinje for den del af den danske udviklingsbistand, der går via ikke-statslige organisationer. Politikkens overordnede formål er at styrke en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling i modtagerlandene og gøre mennesker i stand til selv at kæmpe for de forhold, de anser for vigtige og nødvendige for at komme ud af fattigdom. 

Gennem CKU-puljen kan CKU’s medlemsorganisationer være med til at styrke kirkerne i Syd til at tage deres diakonale ansvar op og indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund.

Hvem kan søge støtte fra den ordinære CKU-pulje?

  • Den danske ansøgerorganisation skal være medlem af CKU.
  • Der skal have været et aktivt partnerskab i mindst to år mellem medlemsorganisationen og dennes partner.
  • Partneren skal have den nødvendige kapacitet til at gennemføre og monitorere  udviklingsindsatsen.
  • Der er særlige vilkår for, at et givent land kan modtage støtte. Tjek de aktuelle satser og vilkår.

Skemaer

Find her en oversigt over de skemaer, der skal bruges til ansøgning af midler i CKU-puljen. 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for ansøgninger med et budget over 200.000 kr. til ToRF-vinduet er d. 15. april og 15. oktober kl. 12.00. Bemærk venligst, at grundet stor oversøgning til ToRF-vinduet, har vi desværre ikke mulighed for at gennemføre en ansøgningsrunde i oktober 2021. Det er dog stadigt muligt for medlemsorganisationer at søge støtte til ToRF-projekter under den ordinære CKU-pulje

Hvad kan man søge støtte til?

Læs om de forskellige støttemuligheder her.

For at sikre høj faglighed og ansvarlig forvaltning af CKU-puljen har vi udarbejdet nogle retningslinjer der fungerer både som en guide til at skrive ansøgninger, og som beskrivelse af de kriterier, ansøgningerne vurderes efter.

Download de samlede retningslinjer her (i pdf-format):

CKU har udarbejdet en række position og policy papers, der orienterer om CKUs tilgange og holdninger til udviklingsarbejde.