ToRF-vindue

Det overordnede formål med vinduet for Tros- og Religionsfrihed (ToRF) er at finansiere projekter, der øger respekt for, samt beskyttelse og fremme af ToRF. Projekterne skal derudover være i overensstemmelse med og støtte op om regeringens strategi for ToRF. Ved ToRF forstås menneskerettigheden, som den er udtrykt i Artikel 18 i menneskerettighedserklæringen:

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Hvem kan søge støtte?

ToRF-vinduet kan søges af alle danske organisationer, der lever op til de generelle krav i Udenrigsministeriets administrative retningslinjer for Puljer og Netværk:

  • Være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark. Formanden eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark.
  • Have eksisteret i mindst et år.
  • Have mindst 50 bidragydende medlemmer eller støttepersoner, medmindre der er tale om paraplyorganisationer, i hvilket fald kravet skal være opfyldt af minimum ét af paraplyorganisationens medlemmer.
  • Have godkendte vedtægter.
  • Dens regnskaber, inklusiv årsregnskabet for organisationen, skal være underkastet revision.

Dette inkluderer både trosbaserede og ikke-trosbaserede organisationer, samt organisationer med rammeaftaler med Udenrigsministeriet. Organisationen skal have en stærk og vedvarende folkelig forankring i Danmark og skal påtage sig det fulde ansvar for ansøgninger og bevillinger under ToRF-vinduet.

Skemaer

Her finder du en oversigt over de skemaer, der skal bruges til ansøgning af midler i CKU-puljens ToRF-vindue. 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for ansøgninger med et budget over 200.000 kr. til ToRF-vinduet er d. 15. april og 15. oktober.

Kontakt

Hvis du eller din organisation har spørgsmål til den vinduet, så tøv ikke med at kontakte projektkonsulent Filip Buff Pedersen på fbp@cku.dk eller puljekoordinator Daniel Nygaard Madsen på dnm@cku.dk.

Hvad kan man søge støtte til?

Læs om de forskellige støttemuligheder her. 

For at sikre høj faglighed og ansvarlig forvaltning af CKU-puljens TORF-vindue har vi udarbejdet et tillæg til vores retningslinjer, der både fungerer som en guide til at skrive ansøgninger, og som beskriver de særlige kriterier, ToRF-ansøgningerne vurderes efter.

Download de samlede retningslinjer her (i pdf-format):