ToRF-vindue

Det overordnede formål med vinduet for Tros- og Religionsfrihed (ToRF) er at finansiere projekter, der øger respekt for, samt beskyttelse og fremme af ToRF. Projekterne skal derudover være i overensstemmelse med og støtte op om regeringens strategi for ToRF. Ved ToRF forstås menneskerettigheden, som den er udtrykt i Artikel 18 i menneskerettighedserklæringen:

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Hvem kan søge støtte?

ToRF-vinduet kan søges af alle danske organisationer, der lever op til de generelle krav i Udenrigsministeriets administrative retningslinjer for Puljer og Netværk:

  • Være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark. Formanden eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark.
  • Have eksisteret i mindst et år.
  • Have mindst 50 bidragydende medlemmer eller støttepersoner, medmindre der er tale om paraplyorganisationer, i hvilket fald kravet skal være opfyldt af minimum ét af paraplyorganisationens medlemmer.
  • Have godkendte vedtægter.
  • Dens regnskaber, inklusive årsregnskabet for organisationen, skal være underkastet revision.

Dette omfatter både trosbaserede og ikke-trosbaserede organisationer, samt organisationer med rammeaftaler med Udenrigsministeriet. Organisationen skal have en stærk og vedvarende folkelig forankring i Danmark og skal påtage sig det fulde ansvar for ansøgninger og bevillinger under ToRF-vinduet.

Ansøgningsfrister

For ansøgninger under 200.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen for ansøgninger med et budget over 200.000 kr. til ToRF-vinduet er d. 14. april 2022 og 13. oktober 2022 kl. 12.00.

Kontakt

Hvis du eller din organisation har spørgsmål til vinduet for Tros- og Religionsfrihed, så tøv ikke med at kontakte CKUs ToRF-team på torf@cku.dk

I undermenuerne i den grå boks kan du finde diverse vejledningsdokumenter, ansøgningsformater og dokumenter til brug for projektimplementeringen.