Medlemmer og partnere

Medlemmer og partnere

På denne side finder du en en liste over medlemsorganisationer samt netværk, CKU samarbejder med.

Medlemsorganisationer

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde har flere end 30 medlemsorganisationer. Samlet repræsenterer de mange forskellige kirkelige traditioner, størrelser, målgrupper og måder at arbejde på.

Medlemsorganisationerne samarbejder med lokale kirkelige organisationer i over 40 forskellige lande i langvarige partnerskaber, der i nogle tilfælde går mere end 150 år tilbage. De langvarige partnerskaber betyder, at der er opbygget en solid, gensidig respekt, tillid og villighed til at lytte og lære af hinanden – en samhørighed, som ikke er afgrænset til en projektperiode eller et enkelt projekt, men som har eksisteret før og også vil forsætte efter projekternes ophør. 

Herunder finder du links til de forskellige medlemsorganisationer, hvor du kan læse mere om de enkelte organisationer og det arbejde, de udfører:

Associerede medlemmer

Samarbejdspartnere og netværk

CKU samarbejder med relevante partnere over hele verden og deltager i netværk om religion og udvikling.

Se herunder en samlet liste over CKUs samarbejdspartnere og de netværk, CKU deltager i. 

Danske samarbejdspartnere

Internationale samarbejdspartnere

Netværk