Det diakonale arbejde

CKUs identitet bygger på den globale kristne kirkes mission: at forkynde evangeliet, fejre gudstjeneste og udøve diakoni. Ordet diakoni betegner kirkens tjeneste for mennesker i nød, for retfærdighed og for skaberværket. Kristi omsorg for fattige, nødlidende og udstødte er et forbillede for diakonien.

Diakoni er mere end blot at hjælpe et andet menneske og at yde bistand til andre. Den anerkender modtagerens værdighed og ligeværd som et menneske skabt i Guds billede.

Diakoni gør ikke kun noget for andre, men sammen med andre, i en erkendelse af, at ethvert menneske har ressourcer, som er værdifulde, og som kan deles og bruges, selv om der ikke er jævnbyrdighed i relationerne.

Kirken har også et kald til at øve profetisk diakoni, der i lighed med de bibelske profeter forkynder Guds krav om retfærdighed. Diakoni hænger derfor sammen med en rettighedsbaseret tilgang, og kirken har en forpligtelse til at fremme udvikling og retfærdighed og til at adressere de strukturer, der skaber ulighed og fattigdom.