Hvorfor ligestilling og tros- og religionsfrihed hænger uløseligt sammen

I juni deltog CKU i konferencen ’Marrakesh Forum’, hvor en dynamisk gruppe af kvindelige ledere fra hele Nordafrika samt enkelte deltagere fra USA, Europa og Asien havde sat sig for sammen at udforske, hvordan tros- og religionsfrihed og ligestilling mellem kønnene kan bidrage til fredelige samfund og medvirke til at styrke kvinders position i samfundet.

På konferencen, som varede to dage, delte kvinder fra forskellige trosretninger deres egne oplevelser fra erhvervslivet og civilsamfundet i Marokko og resten af MENA-regionen. Fraværet af retten til tros- og religionsfrihed og manglende ligestilling mellem mænd og kvinder gik igen i mange af kvindernes historier, og derfor var fokus for konferencen også netop på, hvordan de to rettigheder spiller sammen.

En af de organisationer, som også var blandt deltagerne på konferencen, var SAT-7, en kristen tv-station, som arbejder sammen med bl.a. Mission Afrika og Bibelselskabet. SAT-7 har netop både ligestilling og tros- og religionsfrihed på agendaen, når de sammensætter indhold til deres satelit-tv og digitale platforme.

Men hvorfor giver det mening at kombinere netop de to rettigheder? Det spørgsmål stillede vi efter konferencen Maia Woodward, som er kommunikationsansvarlig i SAT-7. Hun deltog på konferencen sammen med sin kollega, Maggie Morgan.

”Det er afgørende for kvinder og piger på tværs af MENA-regionen, at ligestilling og tros- og religionsfrihed kombineres. Hvis halvdelen af samfundet ikke er frit til at træffe deres egne beslutninger om deres bevidste overbevisninger eller tanker, hvordan er det så muligt for kvinder at træffe enhver beslutning, som styrer deres liv? I sidste ende er det kvinder, der opdrager børnene, de næste generationer, og hvis de ikke får lov til at trives socialt, åndeligt, kulturelt og økonomisk, så kan Mellemøsten og Nordafrika-regionen aldrig blomstre,” fortæller Maia Woodward.

Hun understreger, at selvom stationen SAT-7 arbejder for at give kristne i hele Mellemøsten og Nordafrika mulighed for at høre om kristendommen på deres eget sprog og i deres egen kontekst, er det en vigtig forudsætning, at det ikke handler om at kritisere andre trosretninger eller overbevisninger.

”Vi har en forpligtelse til at promovere retten til tros- og religionsfrihed. På samme måde som vi har programmer, der hylder kvinder og piger og bekræfter deres værdi og identitet i Guds øjne. De hjælper alle vores seere, mænd og kvinder, til at indse alle menneskers iboende værdighed og værd. Vores programmer sigter mod at se kvinder spille en aktiv rolle i deres familier, lokalsamfund og samfund – praktisere og fremme værdier, der muliggør et liv i al dets fylde for alle. Og det vil også sige at udfordre og ændre de skadelige praksisser, de oplever, som kan være begrundet i kulturelle og sociale normer på tværs af Mellemøsten og Nordafrika,” siger hun.

Hvordan arbejder I konkret med de to temaer kombineret?

“Vi kombinerer temaerne på programmer, der kulturelt kontekstualiserer temaerne for både vores mandlige og kvindelige seere – og sikrer, at der er en sikker platform til at diskutere og dele, hvad der opfattes som kulturelt tabubelagte emner og gøre dem relevante for de liv, vores seere lever. Programmet ’Insiders’, som sendes på farsi, fokuserede fx på emner forbundet med menneskerettigheder efter protesterne i Iran i foråret. Sidste år påbegyndte SAT-7 et nyt 5-årigt projekt med fokus på ligestilling mellem kønnene og FoRB, som inkluderer workshops, sociale mediekampagner og et ugentligt program kaldet Today not Tomorrow,” siger Maia Woodward.

Kan du give et eksempel, hvor disse temaer opfattes som kontroversielle?

“Egypten er et komplekst sted. Både ligestilling og tros- og religionsfrihed, som gensidigt forstærker hinanden, står over for mange udfordringer i Egypten. Det spænder fra individet til hjemmet, det offentlige rum og samfundet som helhed. Direkte vold i familien eller vold udført af staten i form af fx landgrabs, hadefulde ytringer og så videre, der i praksis foregår inden for rammerne af strukturel vold. Strukturel vold i Egypten ses fx i form af love (eller hvem der ikke beskyttes af loven), skrevne eller uskrevne regler og fordomme. Konkret nægtes nogle adgang til fx beskæftigelse eller deres uafhængige bevægelsesfrihed. Ved at opretholde og dermed i praksis støtte denne vold normaliseres og berettiges den.

I den trosorienterede forståelse af MENA og de verdensopfattelser, der har præget Egyptens nationale bevidsthed, har sådanne overbevisninger og normer fået denne strukturelle vold til at virke normal, acceptabel eller endda forventelig.

Det er set i det lys, at Egyptens kvinder og mænd, drenge og piger, fortjener en forandring; friheden til at tænke selvstændigt, overveje åbent og kritisk og om nødvendigt ændre mening og praktisere en anden tro på fuldstændig lige fod, uanset deres køn; det har vi til gode at opleve i praksis”, fortæller Maia Woodward.

På forb-learning.org kan man blive klogere på, hvordan tros- og religionsfrihed spiller sammen med ligestilling. Se fx kurset FORB and Gender Equality – Enemies or Allies?