Finanslovforslaget for 2024 giver 5 mio. kr. ekstra til indsatsen for tros- og religionsfrihed og forfulgte kristne og andre minoriteter 

Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til ny finanslov. I forslaget forøges støtten til tros- og religionsfrihed og forfulgte minoriteter med 5 mio. kr. årligt. Pengene falder på et tørt sted, understreger CKU’s sekretariatschef Katja Gunnertoft Bojsen:

“Retten til tros- og religionsfrihed har længe været nedprioriteret. Gennem de seneste år har vi set en række alvorlige eksempler på, at netop denne frihedsrettighed krænkes. Hver dag udsættes religiøse minoriteter for forfølgelse, vold og diskrimination. Der er et stort arbejde forude for at sikre denne rettighed globalt,” siger hun.  

Står det til regeringen bliver det globale arbejde for tros- og religionsfrihed fremover støttet med en bevilling på 10 mio. kr årligt. Altså en fordobling af det nuværende beløb.

”Det er vi selvfølgelig enormt taknemmelige for, fordi vi ser det som en stor anerkendelse af det vigtige arbejde danske civilsamfundsorganisationer løfter inden for denne dagsorden. Samtidig må vi også sige, at vi ser det som helt nødvendigt at få tilført ekstra midler til arbejdet med tros- og religionsfrihed, da det er nøgle til at mindske vold og forfølgelse og gå i dialog om ligeværd og fred mellem forskellige religiøse grupper”, siger Katja Gunnertoft Bojsen.

Siden 2020 har CKU administreret et såkaldt ’vindue for tros- og religionsfrihed’, hvor danske civilsamfundsorganisationer har kunnet søge om finansiering til at udføre tros- og religionsfrihedsprojekter i det globale syd.

Midlerne er bl.a. gået til projekter, der skal modarbejde hadtale, diskrimination og voldelige overfald i Sri Lanka, farsi-sprogede tv-programmer målrettet kvinder i Iran, Afghanistan og Tadjikistan om fx retten til at vælge sin egen tro og til at engagere kristne og muslimer i et fælles arbejde for hinandens rettigheder i Vestafrika.

Mængden af ansøgninger har vist, at der blandt danske civilsamfundsorganisationer har været stor interesse for at arbejde med denne dagsorden. Også større end midlerne hidtil har kunnet imødekomme. Derfor er den øgede bevilling et nødvendigt løft af området.

”Der er enormt stor efterspørgsel på at arbejde inden for denne dagsorden og vi har desværre ikke hidtil kunnet finde tilstrækkeligt med midler til at understøtte alle de vigtige projekter, der har været ønsket udført. Det håber vi den øgede tilførsel af midler kan hjælpe lidt på,” siger Katja Gunnertoft Bojsen.