Fremtiden for tros- og religionsfrihed i dansk udviklingssamarbejde

Den 15. og 16. november holdt Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB) årsmøde i København. Hele 24 deltagere fra de nordiske lande var samlet til to dage med netværk og vidensdeling om tros- og religionsfrihedsarbejde og inspirerende undervisning fra

  • Heiner Bielefeldt, filosof og tidligere FN-rapportør på området for tros- og religionsfrihed, og en af verdens førende forskere inden for tros- og religionsfrihed og ’shrinking civic space’
  • Mariz Tadros, professor i politik og udvikling ved Institute for Development Studies – University of Sussex med særlig fokus på religion og udvikling i Mellemøsten

Heiner Bielefeldt introducerede sin nye bog Sources of Solidarity, der handler om forholdet mellem tros- og religionsfrihed og teologi. Mariz Tadros delte ud af sine erfaringer med, hvad tros- og religionsfrihed betyder for lokalt udviklingssamarbejde.

Årsmødet blev om onsdagen efterfulgt af en debat, arrangeret af CKU, om fremtidsvisioner for tros- og religionsfrihedens rolle i dansk udviklingssamarbejde. Debatten tog udgangspunkt i oplæg fra Heiner Bielefeldt, Mariz Tadros samt NCG-konsulent Anne-Lise Klausen, der er forfatter på rapporten “Desk Review of Freedom of Religion or Belief and the Protection of Faith-based Minorities”, der omhandler både bilateral og civilsamfundets støtte til udviklingssamarbejdet. Rapporten blev lanceret på årets Folkemøde med deltagelse af udviklingsministeren. Ifølge Anne-Lise Klausen var det positivt, at temaet blev taget op igen, så resultaterne vil blive brugt til at informere om samarbejdet yderligere i fremtiden, og så det undgås at indsatsen for tros- og religionsfrihed begrænses til isolerede initiativer blandt få aktører. Anbefalingen var at få oparbejdet en god forståelse for dilemmaer og indsatspunkter i arbejdet for denne universelle rettighed både i Udenrigsministeriet og generelt i civilsamfundsmiljøet.  

Heiner Bielefeldt var enig med Anne-Lise Klausen om, at allianceopbygning er vigtigt for at fremme forståelsen for vigtigheden af retten til tros- og religionsfrihed. Det er naturligt, at religiøse aktører er særligt aktive på dette felt. Det er dem, der er rettighedshavere og med legitimitet kan arbejde for den rettighed. Det er en god og sund strategi at brede arbejdet ud til at inkludere alle minoriteter og majoriteter og til at samarbejde med aktører på hele spektret. Bielefeldt forklarede desuden, at tros- og religionsfrihed ikke er en isoleret rettighed, men en del af det samlede rettighedskompleks. Det er ikke muligt at arbejde for sundhed, ligestilling, fødevaresikkerhed og rent drikkevand isoleret, da alle disse sociale rettigheder hænger sammen med retten til tros- og religionsfrihed. 

Mariz Tadros, der i sit arbejde har særligt fokus på religion og udvikling i Mellemøsten, sammenlignede arbejdet for at få inkluderet tros- og religionsfrihed i udviklingsarbejdet med arbejdet for at få prioriteret kvinder og køn i de foregående årtier. Tadros udtrykte desuden, at tros- og religionsfrihed skal fremmes som en målrettet og tværgående prioritet ikke bare numerisk, men med en inkluderende strategi. Evidens er en nøgle i arbejdet for kønsbevidste indsatser, og det vil det også være, når det drejer sig om at fremme tros- og religionsfrihed.  

I den afsluttende debat, hvor bl.a. Maria Krabbe Hammershøy fra Caritas Danmark og Katja Gunnertoft Bojsen fra CKU deltog som stemmer fra civilsamfundet, blev det fremhævet, at tros- og religionsfrihed kan være en ”gamechanger”. Sekretariatschef i CKU Katja Gunnertoft Bojsen udtrykte det således:

”Arbejdet med tros-og religionsfrihed er vigtigt og har været overset længe. Når man styrker arbejdet med tros-og religionsfrihed, vil det også have en effekt på andre rettigheder og være potentiel ”gamechanger”. For eksempel for kvinder og pigers mangel på rettigheder, som oftest er relateret til et religiøst tanke- og eller værdisæt. Derfor er det vigtigt, at tros- og religionsfrihed inkluderes i landestrategier, og der kommer en større finansiering til puljen for tros- og religionsfrihed.”

LINK: Desk Review of Freedom of Religion or Belief and the Protection of Faith-based Minorities