CKU får 3 mio. kr. til indsatser i Ukraine 

Udenrigsministeriet har netop afsat 3 mio. kr. årligt de næste tre år til at understøtte kirker og kirkelige organisationers indsatser inden for hjælpearbejde, udviklingssamarbejde og fredsopbygning i Ukraine. Trosbaserede organisationer kan være afgørende for at sikre den nødvendige forsoning og fredsskabelse på tværs af religiøse og politiske skel i landet, mener CKU’s sekretariatschef.

Siden krigen i Ukraine begyndte for to år siden, har der været en række eksempler på, hvordan kirker og kirkelige organisationer har spillet en afgørende rolle i form af nødhjælp. Kirker har fungeret som tilflugtssteder under bombetrusler, som nødhjælpsdepoter og som mobilisering af og samlingspunkter for frivillige. De kirkelige organisationer reagerer på behovene i de samfund, de tjener, og er i stand til vedvarende at yde sammenhængende og lokalt forankrede indsatser, ligesom kirkelige ledere kan være overbevisende stemmer i skrøbelige indsatser, hvor der er behov for at række ud, bygge bro og skabe dialog og forsoning.

Og netop bredden i indsatser, såkaldte nexus-indsatser, som kombinerer hjælpearbejde, udviklingsarbejde og fredsopbygning er kendetegnende for CKU’s medlemsorganisationers arbejde, mener Katja Gunnertoft Bojsen, sekretariatschef i CKU.

”Vores medlemsorganisationer arbejder gennem mangeårige partnerskaber og etablerede netværk. På den måde er kirker og kirkelige organisationer til stede både før, under og efter krigen i Ukraine og kan arbejde med bredere indsatser. Flere af CKU’s medlemsorganisationer har allerede haft indsatser med partnere i Ukraine, og derfor er det en stor lettelse nu at kunne understøtte det vigtige arbejde, der udføres,” siger Katja Gunnertoft Bojsen.

I tider præget af krig, tab og ustabilitet kan kirken spille en central rolle i at samle, forsone og forene det ukrainske samfund. Kirkernes folk kan rumme og har sprog til at tale om sorgen, tabet og traumerne. Derfor giver det god mening at tænke kirkernes potentiale med i Danmarks samlede indsats i Ukraine, understreger Katja Gunnertoft Bojsen.

”Vi har løbende kommunikeret med Udenrigsministeriet om det potentiale vi så i form af kirker og kirkelige organisationer, som allerede har partnere og derfor infrastruktur, som de kan aktivere og derigennem få nødhjælp ud. Vi er glade for, at Udenrigsministeriet har afsat midler til at understøtte det vigtige arbejde, de danske kirker og kirkelige organisationer fører ud i livet,” siger Katja Gunnertoft Bojsen.

De 3 mio. kr. kan søges til støtte til projekter, der vedrører Ukraine og ukrainske flygtninge i landets nærområder. Midlerne kommer bl.a. til at støtte op om de initiativer, der allerede findes, bl.a. initiativet ‘Pathways 2 Peace’, som Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Konferencen af Europæiske Kirker. Yderligere oplysninger vedr. adgang til midlerne og retningslinier for den nye pulje offentliggøres snarest.