CKU: Tros- og religionsfrihed en nøgle i fredsarbejde

Tros- og religionsfrihed prioriteres både i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og i den udviklingspolitiske strategi og med god grund. Rettigheden har længe været underprioriteret og det i et sådan omfang, at der er behov for at (gen)lære, hvad en proaktiv indsats for rettigheden kan bidrage med også når det kommer til fredsarbejdet. Ydermere ser vi en stigende tendens til at religion og overbevisning bliver brugt som identitetsmarkør i forbindelse med diskrimination, vold og konflikter.

Tros- og religionsfrihed skaber inklusion
Når enkeltpersoner og grupper har ret til at have, skifte og udtrykke deres tro og overbevisninger, skaber det en følelse af inklusion og respekt for forskelligheder. Det kan bidrage til at mindske spændinger mellem forskellige religiøse og etniske grupper. I den sammenhæng er det vigtigt både at arbejde mod regeringsrestriktioner og sociale restriktioner af tros- og religionsfriheden.

Tros- og religionsfrihed giver plads til rettighedsbasseret dialog
Når forskellige religiøse og etniske grupper har mulighed for at udtrykke sig og udøve deres tro frit, kan det fremme dialog og forståelse mellem grupperne. Dette kan føre til øget samarbejde og mindske risikoen for (voldelig)konflikt.

Tros- og religionsfrihed styrker retsstatsprincippet
Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er grundlæggende menneskerettigheder, og beskyttelsen af disse rettigheder kan bidrage til at styrke retsstatsprincipper. Dette kan give folk en følelse af retfærdighed og ligestilling for loven, og mindske risikoen for konflikt.

Tros- og religionsfrihed skaber muligheder for social og økonomisk udvikling
Når religiøse og etniske grupper har mulighed for at udøve deres tro frit, uden diskrimination, kan det også skabe muligheder for social og økonomisk udvikling. Herved muliggøres flere menneskers bidrag til samfundet og øger aktiviteter som samhandel. For eksempel kan religiøse organisationer også bidrage til velgørenhedsarbejde og samfundstjeneste, og skabe muligheder for økonomisk vækst.


Tros- og religionsfrihed skaber en følelse af fred og harmoni
Når mennesker har mulighed for at udøve deres tro frit, og der er respekt for forskelligheder, kan det skabe en følelse af fred og harmoni. Dette kan hjælpe med at mindske spændinger og risikoen for konflikt.

Der er flere måder, hvorpå Danmark kan bidrage til tros- og religionsfrihed i udenrigs- og udviklingspolitikken. Danmark kan engagere sig i dialog og diplomati med andre lande for at fremme retten til tros- og religionsfrihed. Danmark kan også arbejde igennem internationale koalitioner for at presse regeringer til at respektere tros- og religionsfrihed. Danmark kan bruge sit politiske pres for at skabe forandringer i lande, hvor tros- og religionsfrihed krænkes. Det kan omfatte at sætte spørgsmålet på dagsordenen i internationale fora og at udøve diplomatisk pres på regeringer for at forbedre situationen for tros- og religionsfrihed.

Danmark kan integrere tros- og religionsfrihed i udviklingspolitikken. Dette kan inkludere at støtte religiøse og etniske mindretals rettigheder, fremme inter-religiøs dialog og styrke kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer, som arbejder for tros- og religionsfrihed.

Danmark kan udvikle særlige programmer og initiativer, som fokuserer på at fremme tros- og religionsfrihed. Dette kan inkludere at finansiere forskning og analyse af situationen for tros- og religionsfrihed i forskellige lande, samt at støtte konkrete projekter og programmer, som fremmer tros- og religionsfrihed. Desuden ved at prioriterer uddannelse og kapacitetsopbygning for lokale aktører, såsom civilsamfundsorganisationer, religiøse ledere og journalister, der arbejder for at fremme tros- og religionsfrihed. Dette kan bidrage til at styrke lokale aktørers evne til at påvirke politiske beslutninger og fremme menneskerettigheder.