Nyt Verdensmålssite opfordrer kirkelige organisationer til handling

“Verdensmålene bygger på et princip om ikke at lade nogen tilbage. Det gælder også løsningen af dem. Hvis ikke vi alle bidrager, når vi ikke målene.” Sådan lød ordene, da CKU sammen med Folkekirkens Nødhjælp og ADRA Danmark lancerede handlingssitet ‘Verdensmålene – fra ord til handling’.

CKU har tidligere i samarbejde med en række kirkelige organisationer udgivet ’Verdensmålsbogen’, hvor læsere opfordres til sammen med deres forening, organisation eller lignende opfordres til at reflektere over Verdensmålene et efter et.

Derfor er handlingssitet en naturlig opfølgning, fortæller Filip Buff Pedersen, politisk rådgiver i CKU.

”I en kirkelig tradition er sammenhængen mellem ord og handling central. For at opfylde Verdensmålene er der behov for handling både lokalt, nationalt og internationalt. En del af udfordringerne er globale, men har lokale nedslag, både i deres årsag og løsning. Adresseres udfordringerne ikke lokalt får vi ikke løst dem globalt,” siger han.

Og netop den tydelige og stærke kobling mellem det lokale og det internationale er et af de steder, hvor kirker og kirkelige organisationer står særligt stærkt. Og derfor er det også en helt naturlig agenda for kirkerne at involvere sig i, mener Filip Buff Pedersen.

”For os er Verdensmålene en måde at give kirken krop og samarbejde med samfundet omkring os om at løse fælles udfordringer. Verdensmålene er globale mål, der, når de er opnået, har adresseret globale udfordringer, der er identificeret gennem en inklusiv proces med stater, civilsamfund, FN-organisationer og religiøse aktører. De er vores allesammens. Og derfor i høj grad også kirkernes og de kirkelige organisationers,” siger han.

En af de afgørende pointer i arbejdet med Verdensmålene, er at målene er indbyrdes afhængige – og det samme er vi som global befolkning. Klimaproblematikken er et af de tydeligste eksempler på dette:

”Vi har som individer, grupper og samfund mulighed for at agere på en måde hvor klimaproblemerne bliver større eller mindre. Derfor viser Verdensmålene os med al tydelighed, at vi er nødt til at arbejde sammen, hvis vi vil sætte handling bag ordene og faktisk tage vare på vores fælles jord, sådan som Verdensmålene opfordrer til,” siger Filip Buff Pedersen.

Besøg det nye handlingssite ‘Verdensmålene – fra ord til handling’ her.

Læs i Verdensmålsbogen med teologisk refleksion over hvert af de 17 Verdensmål her.