Religiøse aktører kan fremme ligestilling i udviklingsarbejdet

Seks danske ngo’er og netværk har indsendt høringssvar til den ny udviklingspolitiske strategi. Her opfordrer de til at støtte religiøse ledere i arbejdet for kvinders rettigheder.

Af Svend Løbner, freelancejournalist

”I danske indsatser for at styrke civilsamfundet skal vi inkludere religiøse aktører på lige fod med sekulære aktører.”

Sådan lyder det i et oplæg til ny udviklingspolitisk strategi fra en bred vifte af danske ngo’er med Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) i spidsen. Sammen med ADRA Danmark, Danish Muslim Aid, DANNER, Folkekirkens Nødhjælp og KVINFO peger underskriverne på religiøse aktørers afgørende rolle i sikring af pigers og kvinders rettigheder og ligestilling.

Solidt forankrede i lokalsamfundet

”Religiøse aktører har ofte et stort netværk og er solidt forankrede i lokalsamfundet, og kan adressere også kræfter der er imod ligestilling,” skriver de seks ngo’er i oplægget, og pointerer, at mange religiøse aktører – dvs. præster, imamer, munke osv. – allerede arbejder aktivt for at fremme kvinders rettigheder.

Men:

”De er ofte under pres, ikke bare fra staten men også fra andre religiøse aktører, der modsætter sig kvinders rettigheder.”

Netop derfor er det vigtigt at tænke de religiøse aktører ind i den udviklingspolitiske strategi. De har stor myndighed i lokalbefolkningen og stærke værdibærende netværk i både Afrika, Asien og Mellemøsten, argumenterer de seks danske ngo’er:

Politikere er også religiøse

”Et måske noget overset faktum er, at mange politiske ledere er religiøse mennesker og er dermed i stand til lade sig påvirke af religiøse værdier og aktører. Religion påvirker værdier og normer, og dermed den måde, hvorpå almindelige mennesker organiserer sig, sikrer bedre uddannelse, bedre sundhed og løser konflikter uden vold.”

Både ADRA Danmark, Danish Muslim Aid, DANNER, Folkekirkens Nødhjælp og KVINFO har sammen med de 38 medlemsorganisationer i CKU erfaring med, at det er en fordel at inddrage religiøse aktører og netværk i arbejdet at skabe forandring og bygge en respektfuld kultur i lokalsamfundene.

Den nye udviklingspolitiske strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.

Læs hele høringssvaret her.

Læs kronik om ligestilling på Religion.dk