Udviklingsorganisationer fejrede fremgang for børns rettigheder

Seks kirkelige udviklingsorganisationer fortalte om vellykkede projekter til gavn for børns fremtid i Afrika, Sydamerika og Asien ved CKU’s ”høstfest” for nylig.

Af Svend Løbner, freelancejournalist

Høstfest holdes normalt i sensommeren, men hos CKU blev en såkaldt høstfest holdt den 9. marts, inden vinteren rigtig havde sluppet sit tag i Danmark. Her blev afsluttede projekter i 2020 fejret og erfaringerne derfra delt med de omkring 20 deltagere i festlighederne online under temaet Børns rettigheder.

For der er bestemt noget at fejre!

Zambia: Piger ud af prostitution og børneægteskaber

1850 børn og teenagere er sammen 2000 voksne fra tre landsbyer i Zambia blevet oplyst om børns og kvinders rettigheder og hvordan de modvirker prostitution og børneægteskaber. Familier er blevet undervist i at skaffe en indkomst på anden vis gennem landbrug og forretning finansieret gennem spare-lånegrupper.

– Vi vil forebygge børneægteskaber, hvor børn helt ned til 12 års-alderen f.eks bliver kone nr. 4 for en mand på 60. En skolelærer oplevede at en tredjedel af alle pigerne ikke kom tilbage i skole efter sommerferien, fortalte Hans Henrik Lund fra Kirkernes Integrations Tjeneste, der står bag projektet. Dette sker i Samarbejde med Avocacy for Child Justice i Zambia

300 piger kommer ud af prostitution og 60 voksne i de tre landsbyer danner støttegrupper, der støtter pigerne i at forme en ny fremtid.

Honduras: Børn og unge kommer ud af kriminalitet gennem fodbold

Unge elsker sport – især i Syd- og Mellemamerika, der leverer nogle af verdens dygtigste fodboldspillere. Derfor er det også sport, der er midlet til at få 1000 udsatte børn og unge ud af kriminalitet og fri af gadebander i Honduras.

– Vi bruger fodbold som redskab til at få børn helt ned i otte års-alderen ud af vold og kriminalitet, fortæller Grit Holm Hedehus fra Viva, der står bag projektet.

Bare det, at børnene møder pålidelige voksne, har en stor effekt, fortæller hun. En af fodbolddrengene sagde noget, der meget vel kunne blive et fint slogan: ”I Viva Sport holder de voksne, hvad de lover!”

60 frivillige fodboldtrænere fra 20 kirker uddannes i ”værdibaserede fodboldsessioner”, hvor spillet danner ramme om undervisning i medmenneskelige værdier.

Tanzania: Sundhedsklubber forbedrer skolebørns sundhed

At spise sundt og få god motion er godt for sundheden. Især for børn i voksealderen. Sammen med god hygiejne, naturligvis. Derfor har Brødremenighedens Danske Mission (BDM) søsat et sundhedsprojekt omkring Tanganyikasøen i Tanzania.

25 såkaldte ”Afya-klubber” er oprettet med støtte fra CKU. Afya er swahili og kommer af arabisk, hvor ordet betyder sundhed til ånd, sjæl og krop. Sammen med landsbykomitéer for sundhed og rent vand i 34 landsbyer skal indsatsen modvirke mødre- og børnedødelighed omkring søen.

– Befolkningen har for vane at drikke af det samme søvand, som de vasker sig i og endda besørger i, forklarer generalsekretær i BDM, Jens Peter Rejkjær.

Projektet styrker også landsbyernes sundhedsklinikker, som BDM har oprettet i tidligere projekter.

Sri Lanka: Udsatte børn får mulighed for at vokse op i et hjem

I Sri Lanka får udsatte og forældreløse børn ret og mulighed for at vokse op i et hjem i stedet for i en institution. Det sker ved, at Assists samarbejdspartner, LEADS, uddanner og træner nøglepersoner i at tale børnenes sag over for relevante srilankanske myndigheder. Det sker under overskriften Voice Against Institutionalization of Children

– LEADS driver også to krisecentre for børn, der er blevet udsat for seksuelt misbrug. Centrene støttes bandt andet af private sponsorer via Assist. Her får børnene hjælp og tryghed fra ansvarlige voksne i hjemlige omgivelser, forklarer Michelle Lind Kappel, projektkoordinator for Assists engagement på Sri Lanka. 

Projektet yder direkte hjælp til børnene i den akutte fase, men går også et skridt videre ved blandt andet at styrke de familier børnene kommer fra, så de kan vende tilbage til mere trygge rammer. Projektet uddanner også børnehjemspersonale og nøglepersoner i den offentlige børneforsorg i landets nordlige regioner.

Israel/Palæstina: Unge religiøse ledere har lært at bekæmpe radikalisering

I Mellemøsten er religion involveret i alt. Det gælder ikke mindst i Israel og de palæstinensiske områder. Derfor søsatte Israelsmissionen sidste år et projekt, der øger kristnes, muslimers og samaritaneres kendskab til hinanden.

– Målet er at bekæmpe den stigende radikalisering og give næste generation et alternativ til vold. De får håb og tro på, at de selv kan bidrage positivt til deres samfund, fortæller Arne Pedersen, generalsekretær i Israelsmissionen.

I Nablus er unge religiøse ledere fra de tre trossamfund blev indført i hinandens historie og kultur, mens sport og andre aktiviteter bragte dem tættere på hinanden.

– Det er altafgørende at de religiøse ledere går foran og giver legitimitet og troværdighed til projektet. Der bliver gjort en særlig indsats for at involvere kvinder, fortæller Arne Pedersen.

De unge religiøse ledere producerede også skrifter sammen, som taler imod vold og radikalisering og fremmer gensidig respekt for hinanden.

Kina: Fattige kinesiske te-bønder øger familiens indtægt ved at organisere sig i en andelsbevægelse

Teposens vej til morgenbordet er længere end, man skulle tro. Først skal den dyrkes, derefter tørres, forarbejdes, pakkes, sælges, transporteres… Kinesiske te-bønder med minoritetsbaggrund får ofte for lidt for deres produkter. Organiserede opkøbere har let ved at dumper priserne over for den enkelte bonde, så familierne fastholdes i fattigdom. Mange af disse te-bønder har ingen eller kun ringe skolegang og ikke råd til selv at få testet kvaliteten af deres råvarer, så de har ikke meget at forhandle med.

Men det gør Areopagos nu om på ved at hjælpe bønderne i Yunnan med at organisere sig i en andelsforening og lære dem at forhandle med opkøberne. Samtidig introduceres nye dyrknings- og forarbejdningsmetoder, og der undervises i økologi og fairtrade.

– Vi hjælper bønderne med at få en god pris for deres produkter og med at forfine teen, så de kan sælge teen til god pris uden om opkøberne. På den måde forbliver en større del af fortjenesten hos bønderne og de sikres et arbejde, så de kan forsørge deres børn og familier, forklarer seniorrådgiver i Areopagos, Lars Mollerup-Degn.

Han husker tilbage på et besøg, hvor en af bønderne udbrød spontant: ”Nu er der også håb for mig!” Han havde ingen skolegang og havde ikke mulighed for på egen hånd at bedre sin situation.

Andelsforeningen øger sundhed og trivsel i hele lokalsamfundet.