Afrikanske imamer og præster “lod Gud være Gud” og søgte tværreligiøst samarbejde på konference

Et ambitiøst samarbejde med et omfattende teknisk set-up forbandt 80 deltagere fra seks vestafrikanske lande med Danmark til en konference om religions- og trosfrihed arrangeret af PROCMURA med hjælp fra Mission Afrika og CKU.

”Det mest spændende var at høre imamerne diskutere deres egne komplicerede problemstillinger med hinanden,” siger Clement Dachet, partnerkoordinator i Mission Afrika, om konferencen, der løb fra d. 30. november til 1. december i år.

Konferencen var en blanding af online og fysiske møder og var arrangeret af PROCMURA (Programme for Christian Muslim Relations in Africa) i samarbejde med CKU.

Dr. Johnson Mbillah, tidligere generalrådgiver i PROCMURA og nuværende konsulent for organisationen, kridtede banen op:

”Vi behøver ikke diskutere Gud. Lad Gud være Gud,” lød hans budskab klart og tydeligt, trods en knitrende Zoom-forbindelse.

”Vær ægte og stå for din religion,” fortsatte han. “Du behøver ikke udvande hverken dig selv eller andre. Vi skal ikke knække teologiske æg og lave en religiøs omelet! Vi er ikke relativister, der synes alt er lige meget. Disse konferencer handler om, at vi forsøger at forstå de forskelle, der er imellem os.”

Mbillah gav deltagerne yderligere et skub for at sætte snakken i gang:

”Hvis både kristne og muslimer hævder, at deres religion er fredens religion, så må vi snakke om, hvordan vi overfører disse principper til god praksis i vores samfund.”

Et kald til refleksion og reform i islam

Den nigerianske Sheikh Mohammad Nuru Khalid tog stafetten op:

”Skal vi bruge religion til at skabe sociale problemer, eller vil vi bruge religion til at løse vores sociale problemer?” spurgte han.

Sheik Nuru er berygtet, forhadt og tillige elsket for sit kald til selvrefleksion og reformer inden for islam. Han har påkaldt sig stor opmærksomhed fra både muslimer og kristne med sine YouTube-videoer.

”Vi har fejlet som imamer, fordi vi har forsømt at undervise, at livet er helligt. I som forældre har fejlet, fordi I ikke har lært jeres børn, at drab er ondt!” siger han blandt andet i en af sine videoer. ”Mennesker i vort land dør som køer – og samfundets ledere har fejlet. Politikerne har fejlet. Præsidenten har fejlet!”

”En af PROCMURA’s vigtige opgaver er at skabe et forum, hvor muslimske ledere kan reflektere over deres teologi og praksis med hinanden,” siger Clement Dachet, partnerkoordinator i Mission Afrika. ”At bevidne imamerne diskutere med hinanden gjorde et stærkt indtryk på mig. Det kan være startskuddet til noget stort.”

Sammen med imamerne deltog også fem repræsentanter fra kirken i Nigeria på konferencen.

Clement Dachet har selv været dybt involveret i planlægningen og afviklingen af konferencen og ledte undervejs også en session, hvor fokus var på lokale regeringers uundværlige rolle i at promovere tros- og religionsfrihed.

En platform for kvinders rettigheder

En logisk udløber af tros- og religionsfrihed må også være frihed og menneskerettigheder i et større perspektiv, mente flere af deltagerne. I den ånd var en session i konferencen afsat til at belyse behovet for mere ligestilling mellem kønnene i Afrika.

Talerne slog på, at kvinders rettigheder og ”empowerment” også er en del af religionernes og samfundets opgave:

”Vi skal eliminere diskrimination og vold mod kvinder. De skal respekteres som skabte af Gud og ligeværdige. Vi kan ikke tale om fredelig sameksistens, hvis ikke det inkluderer kvinderne,” udtrykte en af talerne.

”Mener vi, at kvinder ikke kan lede og træffe beslutninger? Hvilke podier giver vi kvinderne i vore kirker og moskeer? Vi burde støtte og opmuntre kvinderne. Der er behov for at skabe platforme, hvor kvinder kan tjene og lede på højeste niveau!”

Positiv tolerance er opsøgende

Dr. Johnson Mbillah rundede konferencen af med denne formaning:

”Negativ tolerance handler om, at vi finder os i hinanden, men ikke blander os i hinandens sager – med andre ord: vi ignorerer hinanden. Positiv tolerance handler om, at vi engagerer os i hinanden, søger dialog og arbejder sammen om at løse problemer. På den anden side, så er negativ solidaritet, at man holder med sin religiøse fløj selv om de tager fejl. Vi skal passe på at nationalisme/etnicisme ikke kaprer religion ind i sin destruktiv dagsorden. Alle religioner skal arbejde sammen for holistiske velvære og trivsel for den menneskelige familie.”

Daniel Nygaard Madsen, der er projektkonsulent i CKU, var med til at facilitere konferencen. For ham var den en bekræftelse af, at tros- og religionsfrihed er relevant at bringe ind i samtalen mellem muslimer, kristne og traditionalister i Afrika.

”Der blev talt om retten til at tro eller ikke tro, og retten til at skifte tro – og især retten til at skifte tro er et ømtåleligt emne, som det kan være vanskeligt at have frugtbare samtaler om på tværs af de religiøse grupperinger. Men det synes jeg faktisk lykkedes.”

Med initiativer, der spænder fra dialogmøder til fredsmarch, ungdomslejre og nødhjælp, viser PROCMURA, at organisationen arbejder hårdt for at gøre taler og intentioner til konkret handling og forandring i samfundet.

Mission Afrika har været involveret i PROCMURAS arbejde siden 1987. Læs mere om arbejdet her.