CKU søger ny sekretariatschef

Forstår du vigtigheden af udviklingssamarbejde baseret på kristendommens værdier og menneskesyn, og har du har forståelse og respekt for tro og religion? Brænder du for at udvikle et stærkt fagligt miljø, hvor synergier og samarbejde er en forudsætning for det gode udviklingssamarbejde? Har du dokumenteret ledelseserfaring gerne fra NGO-verdenen? Kan du sætte en fælles retning, der kan inspirere og motivere medarbejdere og samarbejdspartnere? Og trives du med at navigere i en kompleks udviklingspolitisk arena med mange aktører? Hvis du kan svare ja til de spørgsmål, så er du måske vores nye sekretariatschef.

CKU er en værdibaseret paraplyorganisation bestående af 38 kirker og kirkelige organisationer ledet af en medlemsvalgt bestyrelse. CKU arbejder målrettet på vegne af medlemsorganisationerne for at muliggøre deres internationale udviklingssamarbejde. Det sker igennem CKU’s indsats på følgende tre områder:

Projektstøtte (puljeforvalter, rådgivning og kapacitetsopbygning)
Talerør (fortalervirksomhed og netværkssamarbejde)
Videnscenter (læring og evidens)

CKU er en kirkelig og trosbaseret organisation, som forvalter Danida-finansierede udviklingsmidler, repræsenterer medlemmerne i forskellige udviklingsfora og støtter dem i deres partnersamarbejde om udvikling, tros- og religionsfrihed, diakoni m.m. CKU er derfor både samarbejds- og sparringspartner for vores medlemsorganisationer.
Sekretariatet består udover sekretariatschefen af en økonomichef, 11 medarbejdere og 6 studentermedhjælpere, der er drevet af passion og engagement med fokus på at opnå CKU’s målsætninger.

CKU har brug for en sekretariatschef, der kan være med til at sætte en fælles retning for organisationens arbejde og skabe samarbejde på tværs af sekretariatets mange opgaver og projekter. Du skal være god til at skabe et arbejdsmiljø, der understøtter internt samarbejde og faglig udvikling i en travl hverdag med mange hensyn og balancer. Det kræver, at du som sekretariatschef kan lide at arbejde med mennesker på en motiverende og forpligtende måde, også når der er forskellighed og uenighed.

Du skal være i stand til at aflæse medlemsorganisationernes målsætninger, behov og prioriteringer i udviklingssamarbejdet. Endvidere er det vigtigt, at du kan arbejde for hele tiden at gøre CKU tilgængelig, relevant og værdiskabende for vores medlemmer. Du skal helt grundlæggende være god til at indgå i relationer, både i forhold til medlemsorganisationerne, medarbejderne og øvrige eksterne relationer, samarbejdspartnere og Udenrigsministeriet/Danida. Som organisation forvalter vi store projektmidler, og det er derfor vigtigt, at sekretariatet evner god økonomisk styring og lever op til eksterne rapporteringskrav, retningslinjer og forvaltningspraksis som puljeforvalter. Samtidig skal vi være i dialog med medlemsorganisationerne om at udvikle CKU i forhold til den politiske virkelighed og de mål, som medlemsorganisationerne prioriterer.

CKU er som organisation afhængig af et udviklingspolitisk system, der støtter op omkring målene for vores arbejde. Derfor er det vigtigt, at du som sekretariatschef kan begå dig i de givne politiske kontekster og bygge bro mellem vores udviklingssamarbejde og de politiske hensyn.
Endelig har sekretariatet en selvstændig bestyrelse, og som sekretariatschef er det derfor vigtigt, at du kan understøtte bestyrelsens arbejde på en professionel måde. Det betyder, at du skal være god til at kommunikere bestyrelsesbeslutninger og information til medarbejderne, men også kommunikere sekretariatets aktiviteter og prioriteringer til bestyrelsen.

Vi lægger vægt på:

• Dokumenteret ledelseserfaring med den nære dagligdag såvel som den strategiske ledelsesopgave.
• Evne til at inspirere og motivere medarbejdere.
• Erfaring med kirker og kirkeligt udviklingssamarbejde kendskab til religion og religiøse aktørers rolle i udviklingssamarbejdet.
• Udviklingspolitisk indsigt og erfaring.
• Erfaring med eller forståelse for god bestyrelsesbetjening.
• Evne og lyst til at indgå i kirkelige sammenhænge ude og hjemme.
• Evne til at forstå medlemsorganisationernes mangfoldighed, indgå i relationer med dem og understøtte deres målsætninger for udviklingssamarbejde.
• Evne til at kommunikere med en stærk drivkraft og et højt engagement.
• At du har blik for både medarbejdernes og bestyrelsens evner, styrker og prioriteringer.

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Jørgen Bøytler på +45 40361420 eller til næstformand Linda Holst Nielsen på +45 51537470. Ansøgninger stiles til bestyrelsesformanden og sendes til cku-sekretariatschef@mobilize-nordic.com senest fredag d. 7. januar 2022 kl. 24. Enhver henvendelse og ansøgning behandles fortroligt.

CKU består af medlemsorganisationer, som i fællesskab med sydpartnere bygger på et værdisæt funderet i kristendommens værdier. Troen på, at mennesker og verden er skabt af Gud, motiverer os til at arbejde for forsoning, lige rettigheder, fred, retfærdighed og en bæredygtig verden. For os er ethvert menneske værdifuldt.
Den øverste myndighed for CKU er den årlige generalforsamling, hvor medlemmerne fastlægger den fremtidige retning for arbejdet og godkender regnskab, budget, årsberetning, samt optagelse af nye medlemmer i CKU. Den øverste myndighed har nedsat en bestyrelse, der sætter rammerne og strategien for CKU’s drift og udvikling. Bestyrelsen består af seks repræsentanter og en suppleant fra medlemsorganisationerne. Bestyrelsen ansætter sekretariatschefen for CKU, og sekretariatschefen har ansvaret for den daglige ledelse af CKU’s medarbejdere og opgaver.
I 2020 havde CKU en omsætning på ca. kr. 43 mio. kr.