’Spiller religion overhovedet en rolle i Vestafrikas jihadisme?’

Sådan lød spørgsmålet, som repræsentanter for trosbaserede organisationer diskuterede med bl.a. Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og Danmarks ambassadør til Mali Rolf Holmboe 13. januar ved et online møde i kontaktforum for Religions- og trosfrihed arrangeret af Udenrigsmisteriet enhed for religions- og trosfrihed.

I næsten et årti har Danmark været til stede med militære og humanitære indsatser i Sahelregionen, centreret omkring landene Mali, Burkina Faso og Niger, hvor sikkerheden og stabiliteten i området bl.a. udfordres af jihadister.

Og de trosbaserede organisationers bidrag kan meget vel være en del af løsningen på problemerne i regionen, sagde udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i sin introduktion til mødet. Her præsenterede han udfordringen med vestafrikansk jihadisme som en del af en flerdimensionel konflikt, som også omhandlede ‘svage stater’, knappe ressourcer o.a.

Men hvorvidt religion faktisk spiller en rolle for regionens sikkerhed, var der ikke enighed om blandt panelisterne, der udover repræsentanter for trosbaserede organisationer talte Danmarks ambassadør til Mali, Rolf Holmboe, og forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Signe Cold-Ravnkilde.

“Man skal være forsigtig med at gøre religion til den primære forklaringsramme for konflikterne,” sagde Signe Cold-Ravnkilde.

Hun argumenterede videre for, at trosbaserede organisationer med fordel kunne inddrages som en del af en proces for at inddrage civilsamfundet.

Men trosbaserede organisationer kan meget mere end det, argumenterede Daniel Nygaard Madsen fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU).

“Der er behov for, at vi som arbejder i de her kontekster – både som diplomater og som civilsamfundsorganisationer – har en vis religiøs forståelse. Det er helt afgørende for at kunne udpege relevante forandringsagenter, som kan være med til at drive freds- og forsoningsarbejdet, at vi forstår, hvad mennesker er drevet af, og hvad der tegner deres værdier.”

Og her kan netop trosbaserede organisationer spille en væsentlig rolle, fortalte Daniel Nygaard Madsen, som bl.a. præsenterede erfaringer fra CKU’s samarbejde med den panafrikanske organisation PROCMURA, som arbejder målrettet med at etablere relationer mellem kristne og muslimer i Afrika og som senest i december har afholdt en konference med repræsentanter fra begge religioner med fokus på netop Vestafrika.

“Det at investere tiden i den teologiske samtale det kan godt føles om en omvej for de fleste af os, men selv om det tager lidt tid, så er det først der, man får den bæredygtige indsats. Når menneskerettigheder, ligestilling, klima og lignende emner, kan sættes ind i en teologisk ramme eller tales om gennem et religiøst sprog, så bliver det opfattet som en naturlig del af ens kald at arbejde for. Og først da, bliver det vedvarende og bæredygtige indsatser,” argumenterede Daniel Nygaard Madsen.

Erfaringerne fra samarbejdet med PROCMURA peger på, at tros- og religionsfrihed som menneskerettighed kan være en nyttig ramme for at tale sammen om nogle af de svære emner, der uundgåeligt er på spil, når mennesker med forskellige livssyn skal leve side om side.

“Man kan sige, at fremme af tros- og religionsfrihed er en invitation til at bevæge sig fra fredelig sameksistens (co-existence) til fredelig for-eksistens (pro-existence). Dvs. at vi ikke blot eksisterer ved siden af hinanden i et slags aftalt apartheid, men at vi eksisterer for hinanden. Eller som PROCMURA udtrykker det, at vi ikke blot taler om tolerance, men om positiv tolerance – en aktiv form for tolerance, hvor kristne og muslimske aktører ideelt set står op for hinandens rettigheder,” sagde Daniel Nygaard Madsen.

Danmarks ambassadør til Mali Rolf Holmboe var enig i behovet for at give plads til den religiøse samtale og det religiøse sprog, men pegede også på behovet for at skabe et rum, hvor der var plads til den sekulære samtale og dialogen mellem det religiøse og det sekulære. Også han argumenterede for at være påpasselig med at tilskrive religion en for central rolle i konflikterne i Vestafrika, og Mali specifikt.

Mødet tiltrak omkring 50 deltagere, heraf repræsentanter fra NGO’er, den akademiske verden og embedsværket. Afslutningsvist fik Daniel Toft Jakobsen, formand for Folketingets tværpolitiske netværk for tros- og religionsfrihed mulighed for at kommentere og samle op på dagens paneldebat.

“Det er spændende at høre forskellige opfattelser af, hvordan religions rolle i denne konflikt skal opfattes, men jeg tror, der fra et sekulært land som Danmark er en større risiko for at vi undervurderer end overvurderer religions rolle,” sagde han.

“Arbejdet for tros- og religionsfrihed spiller en afgørende vigtig rolle i en konflikt som denne. Fordi den er ekstremismens modsætning, og fordi den netop rækker længere end til at acceptere hinandens forskelligheder, men også arbejder grundlæggende for hinandens ret til at tro. Og her kan trosbaserede organisationer spille en stor rolle. De kan hjælpe med forståelsen for, hvad religion er og hvordan religiøse mennesker agerer i verden, sagde Daniel Toft Jakobsen.

Læs mere om Udenrigsministeriets arbejde for tros- og religionsfrihed her.

Læs mere om den panafrikanske organisation PROCMURA her.

Læs mere om CKU’s arbejde for tros- og religionsfrihed her.