International Aid Services søger Programkoordinator

Har du interesse for og lyst til at arbejde med humanitært udviklingsarbejde, og har du lyst til at koordinere IAS udviklingsprogram inden for uddannelse, og vil du indgå i et team af passionerede medarbejdere, så er det måske dig, vi har brug for.

International Aid Services (IAS) er en udviklings- og nødhjælpsorganisation, som er grundlagt på kristne værdier. IAS DK har siden dets stiftelse i 2000 været i vækst og har i dag et omfattende arbejde i Afrika – primært Østafrika og Afrikas Horn. IAS DK samarbejder med IAS’​ internationale alliance og gennem partnere i det globale syd. IAS DK’s tematiske fokusområder er social retfærdighed, marginaliserede børn og uddannelse for alle. IAS har danske kontorer i hhv. København (programkontor) og Brande (medlems- og økonomikontor).

Vi søger en Programkoordinator til vort kontor på Drejervej 15, 2400 København NV med tiltrædelse 1. april. Stillingen er fuldtids.

Som programkoordinator vil du få en central rolle i IAS DK’s programteam og få mulighed for at arbejde med vores spændende projekter og partnere i Afrika med følgende opgaver:

Danmark

 • Du har ansvaret for IAS DKs Inclusive Education (IE) CISU finansierede Program i Kenya, Syd Sudan, Sudan og Tanzania, med fokus på supervision og samarbejde med IE Program Manager i Kenya, opsamle læring, fremme synergien mellem program landene, rapportering til CISU samt sikre fortsat udvikling af programmet.
 • Du indgår i programteamet omkring IAS DKs nødhjælp- og udviklingsportefølje, med midler primært fra CISU, DMRU og private givere.
 • Du repræsenterer IAS DK i møder med donorer, er fortaler for vores arbejde i faglige fora, som f.eks. Uddannelses Gruppen under Globalt Fokus.
 • Du er primus motor i udvikling af større ansøgninger til bl.a. CISU og EU.

Internationalt

 • Du fremmer arbejdet med vore lokale partnere ved deltagelse i globale interesse organisationer som International Disability Development Consortia (IDDC), Global Coalition for Education (GCE), relevante ambassader o.l.
 • Du har minimum 4 tilsyns rejser i Østafrika om året.

Væsentlige forudsætninger:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Kendskab til og erfaring med Danida’s civilsamfundspolitik/ strategi og værktøjer/formater, og almen praksis inden for nødhjælp- og udviklingsarbejde i Afrika.
 • Erfaring med projektarbejde inden for inkluderende uddannelse, civilsamfunds udvikling, nødhjælp el. lignende i Afrika.
 • Kendskab til projekt cyklus, forandringsteorier, (Theory of Change), især indenfor rettighedsbaseret arbejde.
 • Du er analytisk og struktureret og kan bidrage og tilføre værdi og læring i samspil med IAS medarbejdere og frivillige.
 • Du kan identificere dig med IAS’ mission og værdigrundlag (se på www.ias-danmark.dk/om-os) og vil gerne demonstrere dette igennem diakoni, da IAS er en kirkelig organisation og de fleste af vore partnere er kirker og trosbaserede organisationer.
 • Du har rejst en del i verden og har en bred kulturforståelse, gerne fra Østafrika.

Løn og arbejdsvilkår i henhold til IAS lønpolitik, som er sammensat i forhold til sammenlignelige stillinger i branchen med en god pensionsordning.

Ansøgning:

En ansøgning på max 1 side samt CV sendes på mail til daglig leder Torben Madsen på torben.madsen@ias-intl.org med emnet: ”Ansøgning Programkoordinator”.

Uddybende information kan fås ved henvendelse til Torben Madsen på mail eller på mob.: 28552855

Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022

Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 8. marts.